Åtebu for revejakt på Bestemorenga

Bodø JFF har åtebu for revejakt på elgbanen på Bestemorenga som fortrinnsvis er for ungdom og førstegangsjegere. Det er utarbeidet egen instruks for bruk av åtebua. Bruker må være medlem av Bodø JFF og booking skjer på egen lukket side på Facebook.

Publisert: 25. januar 2023 kl. 11.08

Hvis du ønsker å bruke åtebua, må du lese instruksen først:

Instruks for bruk av åtebu ved Elgbanen

 1. Bruk av åtebua er fortrinnsvis beregnet for ungdom og førstegangsjegere.
 2. Bruker må være medlem av Bodø Jeger- og Fiskerforening.
 3. Utvalgsleder for elgbaneutvalget er oppnevnt som ansvarlig for åtebua ved elgbanen. 
 4. All bruk av åtebua skal skje i henhold til viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.  Bruker er ansvarlig for sikkerheten i og rundt åtebua.
 5. Ved opplæringsjakt gjelder §6 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.  Det er tilsynsperson som har ansvaret for at bruken av åtebua skjer i henhold til viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er tilsynsperson som er ansvarlig for sikkerheten i og rundt åtebua.
 6. Ved bruk av åtebu skal det føres protokoll over antall timer i bua, antall observerte rev og antall felte rev. Protokoll vil ligge i bua.
 7. Booking av åtebua vil foregå på egen lukket side på Facebook. Tilgang til denne vil bli gitt de som er interessert i åtejakt og ber om tilgang. Det vil bli opplyst på BJFFś hjemmeside og på Facebook hvem som er administratorer for lukket side.
 8. Det vil kunne bli begrensning på antall rev pr jeger og begrensning på antall utlån pr jeger ved stor pågang på lån av bua.
 9. Ved påfyll på åteplassen skal det søkes å gå i samme spor fra veien og ned. Det vil i åtebua stå noe tørrfor for hund som kan kastes rundt åteplassen.
 10. Det skal etter endt bruk av åtebua ryddes og søppel tas med.
 11. Overtredelse av dette regelverk vil kunne medføre at vedkommende blir nektet utlån

Elgbaneutvalget
Bodø JFF
10.01.2023


Booking skjer på Facebook: Åtebu Bestemorenga.
Administratorer er Bjørn Bentseng, Per Jøran Knutsen og Rolf Arne Tønseth.