Fangstpremie på rev og mink

Miljø og landbruk i Bodø kommune har til gode midler til bruk for fangstpremie på mink og rødrev. Ordningen gjelder ut året og så lenge det er midler tilgjengelig.

Publisert: 03. oktober 2023 kl. 08.24

Satsene er kr 200 for mink og kr 400 for rødrev. 
Kontroll av felt mink/rødrev gjøres etter nærmere avtale med naturforvalter på miljø og landbruk Anna Bjørklund Eide på tlf 755 55 338 / 929 44 020 eller e-post 
[email protected]