Forbud mot bruk av blyhagl i våtmark

Fra 15. februar 2023 er det forbudt å benytte blyhagl i forbindelse med jakt i våtmark. Forbudet gjelder både det å bære med seg og skyte med blyhagl i og nærmere enn 100 meter fra våtmark. Dette gjør at det i praksis er forbudt å benytte blyhagl til all skogs- og fjelljakt, sjøfugljakt i områder med grunn sjø og alle former for jakt der jegeren er i bevegelse.

Publisert: 27. januar 2023 kl. 11.04

Våtmark defineres i denne sammenhengen vidt, og gjelder alt vann, alle former for myr, snøleier og annen mark som er permanent eller midlertidig vannholdig av stillestående eller rennende ferskvann eller saltvann. Marine områder regnes som våtmark der de er grunnere enn 6 meter.

Det er ikke tillatt å benytte blyhagl på skytebaner.

Bakgrunnen for forbudet er at det europeiske kjemikalieregelverket Reach er endret ved at det er innført et forbud mot bruk av blyhagl i og ved våtmark. Som en følge av dette endres forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 17. 

Forbudet får foreløpig ingen konsekvenser for bruk av bly i storviltammunisjon.