MENY hamburgermeny Close-menu button
Møte

Kommunikasjonsstrategi

Gjennom et planlagt kommunikasjonsarbeid skal vi styrke jakt, fiske og NJFF sin posisjon i samfunnet.

Visjon

Kommunikasjonsvirksomheten vår skal bidra til at vi når NJFFs visjon: «Jakt- og fiskeglede til alle for alltid».

Budskap

I vår kommunikasjon med omverdenen skal vi nå frem med følgende budskap:

 • Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse
 • Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv
 • Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk
 • NJFF skal ha en tydelig miljøvernprofil.

Målgrupper

I utgangspunktet snakker vi med alle, men vi målretter kommunikasjonen særlig mot:

 • Medlemmer
 • Beslutningstagere
 • Barn og ungdom
 • Alliansepartnere

Hvordan kommuniserer vi

NJFFs kommunikasjon skal være positiv, tydelig, tilgjengelig, åpen og involverende.

Med dette mener vi at vi søker å finne det positive budskapet i alle saker vi kommuniserer. Budskapene våre tilpasses målgruppene. Organisasjonen må fatte tydelige og forståelige vedtak der vi har et standpunkt. Vi svarer raskt på henvendelser og er til stede i aktuelle saker. Organisasjonen er åpen for innspill og engasjement og demokratiske prinsipper gjelder. Alle medlemmer gis en anledning til å si hva de mener. NJFF ønsker en toveiskommunikasjon.

Hvem gjør hva

Kommunikasjon er et lederansvar på alle organisasjonsnivåer.

Forbundet sentralt vil integrere kommunikasjon i alle relevante saker som behandles, og fungere som et støtteapparat for hele organisasjonen.

Fylkeslag og lokalforeninger må bidra til å heve kommunikasjonsarbeidet i det daglige i tråd med strategien, og må bidra til å vise fram aktivitetene og mangfoldet i tilbudet.

Hvilken kompetanse trenger vi?

NJFF skal heve kommunikasjonskompetansen i hele organisasjonen ved å:

 • tilføres nødvendig kompetanse om bruk av moderne medier.
 • kurse ansatte og tillitsvalgte for å øke kommunikasjonskompetansen.
 • optimalisere valg av teknologiske løsninger for å bedre kommunikasjonsmulighetene.​

Last ned kommunikasjonsstrategien

NJFFs verdigrunnlag