Profilmanual for NJFF

NJFFs visuelle identitet er utviklet med målsetning om å reflektere vår virksomhet og våre verdier.

Formålet med denne manualen er å gi veiledning og retningslinjer til de som skal jobbe med identiteten, slik at NJFF fremstår enhetlig og helhetlig. 

Har du spørsmål knyttet til bruk av NJFFs logo, grafiske elementer eller visuelle profil, kan du ta kontakt med Jeanette Høgnes​.​

Last ned zip-pakke med logo-filer 

Retningslinjer