Årsmøte 2023

Oppdatert 08.03.23. Årsmøtet 2023 avholdes 14.03.2023 kl. 18.00 hos NAV Lillehammer, Bygg A 3, Elvegata 19, 2609 Lillehammer. Teksten (her) for årsmøtesaker og vedlegg oppdateres av styret etter hvert som de er klare.

Publisert: 16. februar 2023 kl. 11.30

Sist oppdatert: 09. mars 2023 kl. 09.54

Innkomne saker fra medlemmene ønskes sendt til lillehammerJFF@gmail.com på mail innen 01.03.23. Rekkefølgen av saker under møtet vil endres.

På årsmøtet skal følgende behandles/foreløpig saksliste:

1.  Konstituering av møtet

-  Godkjenning av innkallingen

-  Godkjenning av dagsorden

-  Godkjenning av forretningsorden

-  Valg av ordstyrer (styret foreslår leder)

-  Valg av sekretær (styret foreslår sekretær)

-  Valg av tellekorps

-  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2.  Årsmelding fra siste kalenderår, se vedlegget her!

3.  Revidert regnskap fra siste kalenderår (kasserer)

4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5.  Retningslinjer for foreningsdriften

6.  Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

7.  Styrets forslag til årsplan og budsjett (kasserer)

8.  Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for

hovedmedlem skap. (styret foreslår lav kontingent i 2024 også)

9.  Valg av styre i henhold til § 8 (Valgkomiteen eller sekretær), se nederst årsmelding

10.  Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov (fortsetter som før), se nederst årsmelding

11.  Valg av valgkomite på tre medlemmer, se nederst årsmelding

12.  Valg av revisor(er), se nederst årsmelding

13.  Eventuell utnevning av æresmedlemmer 

14.   Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtekts norm, se nye vedtekter her! (fremlegges av sekretær). Blir pkt 2

15.  Valg av representanter til regionlagets årsmøte. (styret har forespurt noen alt)

 

Endelig saksliste (med styrets forslag) og saks-vedlegg kommer på denne siden. Men pkt 14 om vedtektsendringer er noe som vil vektlegges.

For å kunne avgi stemme og påta seg verv i foreningen, må kontingenten være betalt.

Endelig saksliste og vedlegg sendes medlemmer (husk å oppdatere min side på e-posten din).

Vel møtt!

Styret