Årsmøte 03.03.23

Publisert: 20. februar 2023 kl. 20.55

Sist oppdatert: 11. mars 2023 kl. 10.25

I år ble det hyggelig samling på Friland med 26 medlemmer.

Dag Berge ble utnevnt som æresmedlem.

LJFF fortsetter med LAV kontingent for sine medlemmer.

Etter årsmøtet ble alle invitert til spekemat fra Hadelandsmat AS.

Vi avholdt det tradisjonelle loddsalget og mange deltakere dro hjem med flotte premier.

 

Årsmøte 2023 – Protokoll

Nytt styre

Saksliste - Årsmøte 2023

Årsmelding 2022

Revidert regnskap 2022

Fagrapport Korsvatnbekken

Årsplan 2023

Budsjett 2023

Valgkomite innstilling og valg 2023