Om oss

Klubbhuset ligger ved Stiglene på Burmavegen hvor også leirduebanen er. Her holder styret til og har sine styremøter. For å kontakte styremedlemmer se liste under med e-post og telefon.​

Her kan en laste ned vedtektene til Karmøy JFNF.

Vedtekter Karmøy JFNF rev 2023

Bok som kom ut i 2006 når Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening var 50 år.

Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening 50 år 1956 - 2006

FORORD (fra boken)

Denne boken handler om Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforenings 50-årige historie.

Styret i KJFN nedsatte et utvalg med oppgave å sette sammen foreningens historie: Jon Kvilhaugsvik, Lars Inge Svalland og Thor Iversen. Undertegnede har stått for tekst. Thor og Lars Inge har bidratt med diverse oppgaver undervegs i prosessen.

Nesten uten unntak er navn på personer som har deltatt i de forskjellige hendelsene utelatt. Dette for å unngå faren for å glemme enkeltpersoner som har deltatt, og også fordi de ansvarlige for boken har vært svært mye involvert i foreningens historie.

Historien er hentet fra protokoller, korrespondanse, avisutklipp og fra egen hukommelse. Det har vært et omfattende arbeid å gjennomgå en papiroppsamling gjennom 50 år. Når det er sagt ville det vært en umulig oppgave uten disse papirene. Stort sett må vi vel kunne si oss stolte og fornøyd med at foreningen har maktet å ivareta protokollene gjennom 50 år. Kvaliteten på protokollskrivingen har vekslende kvalitet, så det har ikke alltid vært enkelt å finne ut om tiltak som har blitt diskutert har blitt satt ut i live. Hvis det skulle ha sneket seg inn en glipp av noen art, ber vi om forståelse for dette.

Trykk her for å laste ned elektronisk PDF-utgave av boken. I denne elekroniske utgaven mangler bildene som var i den trykte utgaven, men vi håper den elektroniske utgaven allikevel vil gi en fin oversikt over historien til Karmøy JFNF.

Her finnes en liste med viktige datoer ment for styret og utvalgene. Tabellen inneholder steder med frister for å søke om økonomiske midler i tilleg til andre mer administrative viktige frister og datoer. Tabellen oppdateres kontinuerlig.

​​​​​Frist ​Sted ​Beskrivelse
​Fortløpende ​Karmøy kommune, 

Nærmiljøutvalgene 

​​Midler til stimulering av gode tiltak for innbyggerne i Karmøy kommune. ​
​2. februar ​Sparebankstift​elsen DNB ​Mulighet for å søke om lokale og nasjonale initiativ. es mer her​ og her​.
​31. januar Gavefondet - Skudenes & Aakra Sparebank ​Mulighet for å søke om økonomiske midler. Les mer her​.
​1. mars ​NJFF viktige skjemaer:
- Grunnlagsåret
- Kontingentskjema
​Innen 1. mars skal disse skjemaene være sendt inn til NJFF.
​1. mars ​Karmøy kommune Drift av eksisterende tiltak (driftstilskudd til lag og foreninger). 

Denne tilskuddsordningen gjelder ordinær drift, bl.a. utgifter til lokaler, administrasjon, reise og diverse materiell. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall betalende medlemmer, egeninnsats, kapitalbehov og hvilke andre ytelser foreningen får fra Karmøy kommune.

​1. mars ​NJFF ​FISKEKURS FOR FORELDRE. Les mer her.
​1. mars ​Karmøy kommune ​Reparasjon/vedlikehold. Denne tilskuddsordningen gjelder reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg. Gjelder ikke innkjøp av løsøre.
​15. mars ​ExtraStiftelsen ​Her er det muligheter å søke midler for prosjekter som kan relateres til helse og aktiviteter. Les mer her.
​15. mars ​ExtraStiftelsen ExtraExpress ​Her er det muligheter å søke om beløp opp til kr 30.000,- for prosjekter som kan relateres til helse og aktiviteter. Les mer her.
​15. mars ​NJFF ​Fiskesommer. Les mer her.
​15. mars ​NJFF ​Introfiske. Les mer her.
​15. april ​Storebrand ​Muligheter til å søke om midler til prosjekter og aktiviteter opp til kr 50.000,-. Les mer her.
​19. mars ​Sparebankstiftelsen SR-Bank ​Muligheter til å søke om midler til prosjekter og aktiviteter. Les mer her​.
​1. mai

NJFF:
Årsrapport og regnskap​

NJFF momsrefusjon

Grunnlagsrapportering

​Søknad om momsrefusjon NJFF. Les mer her​.
​15. mai ​NJFF ​Jentemidler. Les mer her.
​1. juni ​Altinn - kasserers ansvar ​Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner (LT-R-001)
​30. august ​NJFF ​NJFF ​FRIFOND/LNU-midler. Dette er utlysninger fra NJFF. Les mer her.
​30. august ​NJFF ​OPPSTARTSMIDLER NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER. Dette er utlysninger fra NJFF. Les mer her.
​30. august NJFF​ ​OPPSTARTSMIDLER NJFF JAKTSKYTTERSKOLE. Les mer her.
​15. september ​ExtraStiftelsen ​Her er det muligheter å søke midler for prosjekter som kan relateres til helse og aktiviteter. Les mer her.​
​15. september ​ExtraStiftelsen ExtraExpress​ ​Her er det muligheter å søke om beløp opp til kr 30.000,- for prosjekter som kan relateres til helse og aktiviteter. Les mer her.
​15. september ​Gjensidigestiftelsen ​Muligheter til å søke om midler til prosjekter og aktiviteter. Les mer her​.
​20. september ​NJFF Rogaland ​Melde inn terminlister for skyting til NJFF Rogaland til rogaland@njff.no innen 20 sept.
​Oktober ​Statskogmillionen ​Mulighet for å søke opp til kr 10.000,- for forskjellige aktiviteter. Les mer her​.
​1. november ​Revisor ​Regnskapspermer må være klare for revisor
​​Medio november ​Innkalling til årsmøte ​Innkalling til årsmøte skal gjøres minst to uker før årsmøte avholdes ref. vedtektene.
​November ​Årsmøte ​Årsmøtet skal være avholdt i løpet av november måned​ ref. vedtektene.
​​31. desember ​NJFF ​SJØØRRETMIDLER. Les mer her.
​31. desember ​NJFF ​NJFFs VILT OG FISKESTELLSFOND. Les mer her.

Her kan en laste ned prosedyrer og instrukser til Karmøy JFNF

​​PROSEDYRER OG INSTRUKSER Karmøy JFNF 2021.pdf

Eivind Håvarstein

Leder

Torbjørn Arnesen

Nestleder

Rune Aasheim

Leder rifleutvalg

Leif Arild Fjellheim

Studieansvarlig

Monica Skjæveland

Kvinnekontakt

Jonny Kristoffersen

Kasserer

Kenneth Vorre

Styremedlem

Per Magne Pedersen

Styremedlem

Per Magne Pedersen

Ungdomsansvarlig

Eivind Håvarstein

Kontaktperson

Leif Arild Fjellheim

Jegerprøven kontaktperson

Karl Even Lyngstad

Hytteansvarlig

Stian Myrheim

Leder jaktutvalg

Lauritz Haringstad Løvø

Leder fiskeutvalg