Fiske

Fiskeutvalget i Tysvær JFF er en aktiv gjeng som elsker alt som har med fiske å gjøre.

Ut over året, vil vi arrangere ulike aktiviteter som f.eks Fluebindekvelder, kastekurs (flue), fisketurer, m.m. Følg med i aktivitetskalenderen og på facebook for å få med deg det som skjer!

Vi har en 14' båt på henger med påhengs som kan leies privat, eller benyttes til foreningsaktiviteter.

Vi får snart lagt ut båt som del av "1 nøkkel 150 båter" prosjektet til NJFF hvor du som medlem kan kjøpe en nøkkel som passer til over 150 båter rundt om i Norge. Du kan da booke deg inn på en båt i et vann en plass i Norge og dra på en liten fisketur. Vi legger ut mer informasjon når båten vår er plassert ut.

Husk at barn under 16 år kan fiske gratis i fiskevann som ikke er del av et anadromt vassdrag (ikke knyttet direkte til sjø via elv hvor laks og sjøørret går). F.eks vil det si at blant annet Aksdalsvannet er fiskbart gratis for barn. Ref: Miljødirektoratet

Fiskeutvalget i Tysvær JFF er også primus motor i "Prosjekt skjoldafjorden" hvor det er satt i gang store aktiviteter for å kartlegge ørret og laks-situasjonen i elvene for å tilrettelegge kultivering av disse.

Noe du har lyst til eller lurer på?
Kontakt fiskeansvarlig dersom du lurer på noe, kontaktinfo under om oss.

Velkommen med på fisketur!

Kartlegging - Sjøørret i Tysvær:
Fiskeutvalget i Tysvær JFF har vært initiativtaker og spilt en svært sentral rolle i det pågående kartlegging og kultiveringsprosjektet for laks og sjø-ørret i og rundt skjoldafjorden/grindafjorden. 
Kartleggingen fra Rådgivende Bilologer er fullført, og rapporten deres kan du laste ned og lese her (12MB) 

Kultiveringsprosjektet i NJFF Rogaland vant i 2021 Rogaland Fylkeskommunes miljøvernpris.