Skyting

Eidanger Jeger- og Fiskerlag holder til på Lillegårdseter i Porsgrunn. Området huser 34 leirduekastere, 8 riflebaner med elektroniske skiver, salongbane og klubbhus.

Våre åpningstider finner du i kalender

Vi tilbyr rifleskyting i perioden april til september.  Vi har 8 elektroniske skiver og innskytingsbenk. Tilgangen til riflebanen har HC-rampe som sikrer enkel adkomst for alle. 

Vi er også en av to baner som er godkjent for skyting på store rovdyr. Dette foregår i januar.

Leirduebanene er åpne hele året. Følg med på kalender for åpningstider.

1 Trapbane
4 Compac Sporting baner
5 Jaktstiposter