Årsmøtedokumenter 2024

Her finner der alle dokumenter som vil bli gjennomgått på årsmøtet 5.mars 2024. Styret minner om at dokumentene ikke vil bli delt ut i papirversjon i møtet, men gjennomgått på skjerm. - vel møtt! Styret

Publisert: 27. februar 2024 kl. 22.28

Sist oppdatert: 29. februar 2024 kl. 22.11

Saksliste

Sak 1: Konstituering av møtet

Sak 2; Årsmelding Bardu JFF 2023 - ny versjon 29 febr

Sak 3: Regnskap 2023 

Sak 4: Ingen innkomne saker

Sak 5; Saker fra styret - se Årsmelding Bardu JFF 2023

Sak 6: Aktivitetsplan 2024 og Budsjett 2024

Sak 7: BJFF - Valg av styre og utvalg 2024