Norges lengste elv, Glomma, huser flere kraftverk. Noen av disse drives uten konsesjon. Det må det bli en slutt på.

Kraftverk i Glomma

Det ligger flere kraftverk i Norges lengste elv. Noen av disse drives uten konsesjon. Det må det bli en slutt på.

Publisert: 30. april 2024 kl. 13.45

Sist oppdatert: 02. mai 2024 kl. 11.41

Like utenfor Sarpsborg by ligger Sarpsfossen. Den er i dag utnyttet gjennom de tre kraftverkene Sarp, Hafslund og Borregaard. Nå skal det bygges et nytt kraftverk som har fått navnet Sarp 2.

Dette partiet av Glomma huser en svært artsrik fiskefauna. Noen av fiskeartene er på den nasjonale og globale rødlista.

Sarp 2 må søke konsesjon for det eventuelt kan bygges, og konsesjonssøknaden er nå ute på høring. Det er bra.

NJFF: Må gjøres konsesjon for alle kraftverkene

Det har likevel lite for seg at Sarp 2 bygges og driftes på best mulig måte hvis de tre eksisterende kraftverkene fremdeles driftes uten konsesjon. Det er den samlete belastningen og påvirkningen fra alle kraftverkene som er vesentlig, og som må sees i sammenheng.

Ved å innkalle til konsesjonsbehandling av de tre kraftverkene som allerede er der, får man en mer oversiktlig og etterprøvbar kraftproduksjon i området.

Derfor har NJFF, Norske Lakseelver, Nedre Glomma og Omegn Fiskeadministrasjon og flere andre sendt inn krav til NVE om innkalling til konsesjon også for de tre konsesjonsløse kraftverkene i Sarpsfossen.

------------------------------------------------------

Hva er en konsesjon?

En konsesjon er en tillatelse gitt av en offentlig myndighet. Kraftprosjekter som har større fordeler enn ulemper kan få konsesjon. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler blant annet søknader om konsesjon til å bygge vindkraftverk, vannkraftverk, nettanlegg og fjernvarme. Når NVE behandler konsesjonssøknader, skal fordelene og ulempene av prosjektet veies opp mot hverandre. 

I konsesjoner setter NVE både generelle krav, og krav som avhenger av stedet der det er gitt konsesjon. Den som får konsesjon, må forholde seg til kravene NVE setter. Derfor mener NJFF det er viktig at kraftutbygginger har vært gjennom en konsesjonsbehandling.