Endelig er det blitt et nasjonalt fokus på nedbygging av natur. Det gir håp for framtida.

Endelig fullt fokus på natur

Endelig er det blitt et nasjonalt fokus på nedbygging av natur. Det gir håp for framtida.

Publisert: 23. januar 2024 kl. 11.02

Sist oppdatert: 25. januar 2024 kl. 09.19

NRK har virkelig slått på stortromma på starten av 2024. De har kartlagt nedbygging av natur i en stor dokumentarartikkel, fulgt opp med flere utdypende saker på nett, og lansert tv-serien Oppsynsmannen. Mange benytter dette momentet til økt fokus mot nedbygging av natur, for eksempel WWF som har satt i gang en underskriftskampanje mot nedbygging.

Vi registrerer at også flere politikere kaster seg på og sier seg enig i hvor viktig det er å ta vare på naturmangfoldet. Det er flott at temaet endelig er kommet høyt på agendaen.

Hvor er NJFF?

Som en interesseorganisasjon for jegere og fiskere jobber selvsagt NJFF med å ivareta en natur i balanse. En natur som kan produsere et grunnlag for høsting gjennom jakt og fiske. I mange år har vi jobbet for oppmerksomhet om det naturtapet som skjer gjennom en bit-for-bit-nedbygging av norsk natur, enten det skjer i høyfjellet eller i strandsonen. Å få hjelp fra NRK i å sette fokus på de utfordringene vi har, er til god hjelp.

Vi bruker hele organisasjonen

NJFF-organisasjonen består av lokalforeninger, regionlag og et sentralledd med et nasjonalt styre og administrasjon. Vårt øverste organ er landsmøtet, og de har flere ganger uttrykt sterk bekymring for hvordan naturen vår forringes. På vårt siste landsmøte kom det flere uttalelser om dette, blant annet krav om å stanse nedbygging.

Nedbygging har vært tema utallige ganger i bladet vårt Jakt & Fiske. Det er laget en samleside for alle artiklene om naturkrisen. For eksempel kan dokumentaren til Torgeir W. Skancke anbefales, hvor han selv skriver: «Denne dokumentaren handler om politikk. Om hvordan overordnede, politiske grep får konsekvenser for natur nær deg

Våre regionlag og lokalforeninger er dypt engasjert i natursaker i sine områder. Det er litt urettferdig å trekke frem eksempler, i fare for at andre gode saker blir oversett, men det politiske arbeidet Kristiansand Jeger- og Fiskerforening gjorde for å hindre at oppdrettsgiganten Mowi skulle få etablere anlegg i skjærgården bør likevel nevnes. De fikk til slutt det politiske flertallet i Kristiansand og i Agder med på å si nei til Mowis planer.

Politikk – muligheter og utfordringer

Det er kommunene som har ansvaret for hva som skal bygges hvor. De bestemmer også hvor det ikke skal bygges. Derfor er det veldig viktig å følge med på hva politikerne planlegger i akkurat din kommune. Det oppfordret vi til i forkant av lokalvalget høsten 2023, og før stortingsvalget i 2021 analyserte vi alle partiprogrammene blant annet på hvordan de forholder seg til arealplanlegging. Hvis du lurer på hva dagens partier på Stortinget gikk til valg på, kan du lese det der.

Det er riktig at innbyggerne og politikerne i kommunene skal kunne bestemme selv hvordan sin kommune skal utvikle seg. Det er likevel slik at naturen ofte taper i kampen mot økonomiske interesser og flere arbeidsplasser. Når man bare ser innenfor sine egne kommunegrenser, og tenker at ‘bare litt her gjør ikke noe’, ender vi opp med at naturen hurtig forsvinner i stadig flere «utviklingsprosjekt».

NJFF jobber for at vi må ha flere overordnete planer, som kommunene må forplikte seg til, for å hindre bit-for-bit-nedbyggingen.

Bål6.jpg

Samarbeid gir tyngde

NJFF samarbeider med mange for å stanse nedbygging av natur. Vår kanskje viktigste samarbeidsplattform er Forum for natur og friluftsliv (FNF). FNF har ansatte i alle fylkene i landet, og følger med på plansaker i kommunene. Dersom viktige naturområder står i fare, rykker de inn. De har også utviklet Høringsradaren, et nettsted som samler alle reguleringsplaner som berører våre interesser. Slik blir det er lettere for både lokalforeninger og enkeltpersoner å få oversikt og engasjere seg.

FNF drives av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv. NJFFs generalsekretær Eldar Berli er styreleder i FNF sentralt, og NJFF sitter i alle de 15 regionale styrene - tre av stedene er NJFF-representanten styreleder.

Vi deltar også i Samarbeidsråd for natursaker (SRN), som ble opprettet i 1976. Det består av Naturvernforbundet, WWF, DNT og NJFF. Samarbeidsrådet arbeidet i begynnelsen mest med etableringen av Hardangervidda nasjonalpark. Senere har SRN arbeidet med andre saker innen klassisk naturvern der vi fire organisasjoner har hatt felles utspill og dermed økt tyngde, for eksempel i vassdragsvernsaker.

NJFF er dessuten del av «Villaksalliansen»; et uformelt nettverk av organisasjoner som taler villaksens sak ovenfor departementer, stortingspolitikere og forvaltningsorganer. Blant medlemmene er også Norske Lakseelver, Bellona, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. En viktig del av arbeidet med å ivareta villaksen, er å sørge for gode levekår i elver, vassdragene og sjøen.

I tillegg har vi løpende kontakt med andre organisasjoner med faglig tyngde innen ivaretakelse av natur, for eksempel Sabima, og vi deltar i samarbeid om spesifikke områder, som Nettverk for en levende Oslofjord.

Du trenger naturen, naturen trenger deg

Uansett hvor mye NJFF jobber for at lover, regler og den praktiske politikken skal ta vare på naturen vår, vil ofte den viktigste kampen stå i din kommune og ditt nabolag.

Derfor er vi veldig takknemlige for at du er medlem og hjelper oss med arbeidet vårt. Støtt opp om din lokalforening, ha øyne og ører åpne, og engasjere deg i naturen der du bor. Bare slik kan vi oppnå visjonen NJFF arbeider etter: «Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid»