Det er vedtatt lisensfelling av 18 ulver i tre revir kommende fellingssesong.

Lisensfelling av ulv i sonen

Det er vedtatt lisensfelling av 18 ulver i tre revir kommende fellingssesong.

Publisert: 18. september 2023 kl. 13.17

Mandag 18. september var det felles møte for rovviltnemndene region 4 og region 5. Her ble det vedtatt uttak av alle ulvene i det helnorske reviret Rafjellet og i grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden.

Det er snakk om seks ulver i hvert av revirene, til sammen 18 ulver. Hensikten er at alle dyra i de tre revirene skal skytes, og kvotene kan justeres hvis det viser seg at det er flere ulver i revirene.

NJFF gir sin støtte

Både NJFF Hedmark og NJFF Akershus har gitt sin tilslutning til at disse tre revirene tas ut.

- NJFF støtter også at disse revirene tas ut, bekrefter leder i NJFF Knut Arne Gjems.

Han sier at uttak i det helnorske Mangen-reviret har vært diskutert i flere runder de siste årene. Dette er et område med belastning over lang tid, hvor NJFF mener man burde få gjennomført et uttak snart. Nemnda har funnet det vanskelig å ta ut Mangen på grunn av nærheten til Setten-reviret, som har genetisk viktige ulver.

- NJFF Hedmark har spilt inn at Settenreviret må merkes, slik at det er enklere å skille disse fra andre individer og muliggjør et uttak også i Mangen, sier Gjems. – Dette skal NJFF arbeide med overfor myndighetene, med ønske om at merking gjennomføres kommende vinter.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen varer fra 1. januar til 15. februar.