Mye lus på sjøørret i vest

Foreløpige resultater fra overvåkingen av lakselus viser mye lus på sjøørret og mindre på laksesmolt.

Publisert: 05. juli 2024 kl. 12.56

Sist oppdatert: 05. juli 2024 kl. 12.57

Havforskningsinstituttet har presentert de foreløpige dataene fra årets nasjonale overvåking av lakselus fra Sørlandet og nord til Trøndelag.

Det ble funnet mye lus på sjøørret i ytre del av Hardangerfjorden, Sognefjorden og spesielt i Trøndelag. Her ser vi lusemengder på enkeltindivider som er flere ganger høyere enn det som regnes som dødelig for laksefisk, skriver Havforskningsinstituttet.

Sjøørret har en annen livssyklus enn laks – den oppholder seg langs kysten hele sommerhalvåret. Dermed er den utsatt for lakselus i hele denne perioden, i motsetning til laks som bare svømmer gjennom disse områdene.

Også tidligere år er det dokumentert at bestandene av sjøørret i området fra Rogaland til Trøndelag er hardt rammet av lakselus.

Ting kan tyde på at årets laksesmolt startet tidlig på turen fra elvene og ut i havet der den skal på beitevandring. Dermed var den trolig ute av områdene med mye lus før mengden lus økte, sier Havforskningsinstituttet.

NJFF jobber for at sjøørret må komme inn som en egen indikator i trafikklyssystemet, og at oppdrettsnæringen må inn i lukkete anlegg innen 2030.

------------------------------------------

Alle resultater fra overvåkingen av lakselus som presenteres nå er foreløpige og dekker kun den sørlige og midtre delen av landet.

Les hele rapporten her: Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2024

Data fra resten av overvåkingen blir samlet inn i løpet av juni og juli og skal analyseres grundig før alt sammen blir presentert i en endelig rapport ved årsskiftet.