Innsatsen som NJFFs lokalforeninger legger ned i kampen mot pukkellaks, legges merke til ut over Norges grenser.

NJFF får ros for innsats

Innsatsen som NJFFs lokalforeninger legger ned i kampen mot pukkellaks, legges merke til ut over Norges grenser.

Publisert: 14. juni 2024 kl. 11.13

I juni var en hel uke avsatt til såkalt «partsmøte» i Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO)*. Et hovedtema var utbredelsen av pukkellaks og hvilken trussel denne utgjør mot den atlantiske villaksen.

Pukkellaksen lever opprinnelig i Stillehavet, men etter at Russland begynte utsetting i nord-russiske elver, har den spredt seg ut i den atlantiske villaksens leveområder. Med unntak av Russland er Norge det landet som har mest pukkellaks i sine elver.

Norge bidrar til å begrense spredningen

I en felles uttalelse anerkjenner alle NASCO-stater utenom Russland at Norges innsats mot pukkellaks vil bidra til å begrense spredning av den skadelige fremmede arten til andre land i Nord-Atlanteren.

NJFFs fiskefaglige rådgiver Øyvind Fjeldseth deltok på møtet, og fikk på vegne av NJFF oppleve anerkjennelse fra talerstolen:

- NJFFs innsats, særlig gjennom våre lokalforeninger i Finnmark, fikk åpenlyst skryt fra Miljødirektoratet på møtet, forteller Fjeldseth. – Det er både veldig hyggelig og veldig fortjent at det formidable arbeidet som legges ned, bokstavelig talt med beina i elvene, gis anerkjennelse.

Penger må til

NJFF jobber også intenst med å sørge for bevilgninger over statsbudsjettene til bekjempelsen av pukkellaks. Det lykkes vi heldigvis med. Regjeringen har så langt gitt over 65 millioner kroner til kampen mot pukkellaksen, og klima- og miljøministeren sier at innsatsen skal fortsette. Også han trekker frem den lokale innsatsen:

– Det har vært en formidabel innsats for å bekjempe pukkellaksen i norske elver. I tett samarbeid med forvaltningen har lokalbefolkningen i Troms og Finnmark vist en fantastisk stå på-vilje og oppfinnsomhet i kampen mot pukkellaksen. Jeg er glad for at andre stater med atlantisk laks ser at Norges innsats har vært vellykket og at det er nødvendig å fortsette dette arbeidet i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

 

* Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) er en mellomstatlig organisasjon for bevaring av atlanterhavslaks, og har sin opprinnelse i FNs havrettskonvensjon. USA, Canada, Storbritannia, EU, Russland, Island og Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland) og Norge er med i NASCO.