Allemannsretten for alle

Allemannsretten er en samlebetegnelse på rettighetene vi har til å ferdes, oppholde oss og høste av naturen. Disse rettighetene er selve grunnlaget for det norske friluftslivet.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.27

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.06

Å fiske i sjøen og å kunne plukke ville bær, sopp og nyttevekster, er eksempler på retten til å høste fra naturen.
Å kunne overnatte i telt, under en tarp eller i hengekøye, er eksempel på oppholdsretten.
Å kunne gå på tur gjennom skog og over fjell, er eksempel på ferdselsretten.

Fiske som allemannsrett - og tradisjon

Fiske i ferskvann er en allemannsrett for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar – 20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Fritidsfiske i sjøen er en gratis allemannsrett, uansett bosted og alder. Å kunne høste i saltvann er en matauk-tradisjon langs hele kysten. Langt fra alle har båt, og derfor er det viktig å ha områder hvor vi også kan fiske fra land. Manglende tilgang til kyst- og strandsonen gjør det vanskeligere å ha fiske som fritidsaktivitet, kanskje spesielt for barn, unge og familier. Derfor må vi ha politikere som påser at det ikke bygges stengsler som hindrer tilgang til strandsonene.

Allemannsrettene må bestå

Våre allemannsretter gjelder i utmark, uansett hvem som er grunneier. Noen kommuner ønsker å begrense retten til fri ferdsel og opphold for å avlaste områder som er mye besøkt. Selv om det kan være forståelig ut fra enkelthensyn, vil det være med på å uthule allemannsrettene. Lokale betalingsordninger, enten det gjelder fritidsfiske i sjøen eller avgifter for å komme inn til et utmarksområde, vil i realiteten også innebære en innskrenking av allemannsrettene for hver enkelt av oss.

En grunnlovfesting vil gi et vern mot raske og tilfeldige innskrenkninger av rettigheter vi i dag tar for gitt, og være en forsikring om at allemannsretten blir stående for kommende generasjoner.

Dette kan du tenke på når du skal finne et parti du vil stemme på:

  • Sier partiet noe om allemannsrettene i sitt program?
  • Har partiet noen forslag som i realiteten vil innskrenke våre rettigheter til å ferdes, oppholde oss eller høste i utmarka eller i sjøen?
     
  • Vil partiet stanse nedbygging av strandsonen?

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. Det er også viktig at lover og regler ivaretar vår mulighet for å høste av naturen, også i fremtiden. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.