En stemme for naturen

Nå vil vi snakke om noe som er veldig viktig for alle innbyggere i alle kommuner, nemlig arealpolitikk.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.25

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.03

Høres det kjedelig ut? Tenk på det slik: Det er du som, innenfor visse hensyn til nærmiljøet, bestemmer hvordan planløsningen i ditt hus og din hage skal være.

Politikerne bestemmer om det skal bygges

På samme måte er det lokalpolitikerne som bestemmer over arealet i kommunen din. De peker ut hvor det skal bygges veier, hytter, næringsbygg, vindkraft, boligfelt, etableres oppdrettsanlegg, idrettsanlegg eller et naust i fjæra.

Kommunepolitikerne bestemmer også hvor det ikke skal bygges. De bestemmer hvilken natur som skal få være i fred, enten det dreier seg om store, urørte områder eller «hundremeterskogen» i nærområdet. De avgjør om strandsonen privatiseres eller om folk flest kan gå tur, fiske og bade der.

Dette er begreper som ofte brukes innen arealpolitikk:

Arealnøytralitet betyr at man kompenserer ved å bygge ned natur ett sted med å restaurere natur et annet sted. Målet er å oppnå null netto tap av natur.
Naturregnskap kan bety to ting. Det ene er at det settes en prislapp på natur, slik at utbyggere må betale hvis de skal bygge i urørt natur. Det andre er at kommunene fører en oversikt over tilgjengelige areal og har en plan for hvordan de skal bruke arealene i fremtiden.
Planvask er når kommunen ser på planer som er vedtatt, men ikke gjennomført, på nytt. Hensikten er å sjekke om det som har blitt bestemt tidligere fortsatt skal gjelde.

Områder som allerede er bygget ut, kan vi bruke om igjen. For eksempel kan et industriområde omgjøres til boliger eller til en annen type næring. Urørt natur kan vi derimot ikke få tilbake og bruke om igjen som natur når den først er fjernet.

Politikerne står ofte i et dilemma mellom utvikling og bevaring. Når valget står mellom utbygging og næringsutvikling på den ene siden og ivaretakelse av natur på den andre, så kan du velge et parti som vil prioritere naturen.

Dette er arealpolitikk, og det er viktig å vite hva slags arealpolitikk de ulike partiene står for slik at du kan få den kommunen du helst vil ha.

Ting å se etter i partiprogrammet

Du kan sjekke hva partiene står for ved å se etter disse tingene i partiprogrammet:

 • Sier partiet noe om arealnøytralitet eller naturregnskap?
  Dette kan synliggjøre hvor bevisste de er på arealbruk, og om de vil prioritere å ta vare på naturen
 • Vil partiet rydde opp i gamle arealplaner?
  Mange kommuner har planer som er altfor gamle. Gamle planer bygger på gammel kunnskap, og politikk som det kanskje ikke lenger er flertall for i befolkningen. Kommunene må ta en «planvask». Da kan politikerne få mulighet til å oppdatere planene
 • Hva tenker partiet om dispensasjoner?
  Tillatelse til å bygge, særlig i strandsonen, skjer ofte ved at det blir gitt dispensasjon. De gjør altså unntak fra de vedtatte arealplanene. Da kan politikerne fort miste styringen over den totale utviklingen
 • Vil partiet ta hensyn til natur også i energipolitikken?
  Vi må klare å ta vare på natur selv om vi skal ha mer fornybar energi

Natur vs. energi

Vi trenger mer energi. Om vi ikke tenker oss godt om, kan det gå utover naturverdier. Derfor er det viktig å fokusere på lavthengende frukter som oppgradering av eldre kraftverk, nærvindanlegg, sol på bygninger og effektivisering.

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. For eksempel trenger mange hjortevilt store, sammenhengende områder, fisk er avhengig av fungerende gytebekker og fuglene trenger hekkeplasser og leiker. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.