Dyret som gjorde oss til nordboere

Våre forfedre fulgte etter villreinen da isen trakk seg tilbake for 10.000 år siden.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.28

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.08

I Norge lever nå de siste restene av den europeiske villreinen, og vi har et særlig ansvar for å ta vare på den. Dessverre er villreinen havnet på «rødlista».

Undersøkelser viser at ingen av våre ti nasjonale villreinområder er i god tilstand. Hovedårsaken er menneskelig påvirkning og bruk. I tillegg er villreinen i Nordfjella og på Hardangervidda rammet av den dødelige skrantesyken. På toppen av det kommer effekten av klimaendringene – nedising av beiter og økning i plager fra parasitter.

Villreinen er med andre ord presset fra mange kanter.

I utgangspunktet lever villreinen under ekstreme og barske forhold. Den behøver store, sammenhengende og varierte områder for å kunne veksle mellom sommer- og vinterbeiter og egnede kalvingsområder. Hyttebygging, veier og jernbane, kraftlinjer og vannkraftutbygging fører til oppsplitting av villreinens leveområder. Fremover kan også annen fornybar energi, slik som vindturbiner og solcelleanlegg, bli en alvorlig trussel i villreinområder.

Mange ting vi kan gjøre

Det er flere ting vi kan gjøre for å bedre forholdene for villreinen. Det aller viktigste er å stanse nedbygging av områdene som villreinen trenger for å leve gode liv. Derfor er det viktig at alle kommunene og fylkene som har villrein, blir enige om å ikke bygge mer der villreinen lever.

Økende bruk og ferdsel i naturen har også gitt utfordringer i flere av villreinområdene. Dette bør løses gjennom positive tiltak som informasjon og å kanalisere ferdselen ved å legge om merkete stier og løyper. Lykkes man ikke gjennom slike tiltak, kan det i visse perioder og i visse områder være aktuelt å ta i bruk begrensninger i ferdsel.

Dette kan du tenke på når du leser hva partiene står for:

  • Er partiet villig til å sette hensynet til villreinen foran for eksempel ønskene om et nytt hyttefelt?
  • Hvilke tiltak mener partiet kan være aktuelle for at vi skal bruke villreinområdene på en hensynsfull måte?

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. For eksempel trenger mange hjortevilt store, sammenhengende områder, fisk er avhengig av fungerende gytebekker og fuglene trenger hekkeplasser og leiker. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.