Eventyr eller mareritt for torsken?

Torskeoppdrett lanseres som det neste «oppdrettseventyret», men kan noen sitt eventyr bli andres mareritt?

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.26

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.14

Ingen fisk har vært viktigere for nordmenn enn torsken. Den har gitt grunnlaget for bosettingen langs kysten, og er den vanligste fangsten for fritidsfiskerne.

Dessverre har utviklingen i kysttorskbestandene over lang tid vært gjennomgående negativ. Derfor er det særlig behov for å gå varsomt frem med å etablere en næringsvirksomhet som potensielt kan ha negative effekter på bestandene av kysttorsk.

Krev lukkete anlegg

En del anlegg for oppdrettstorsk er allerede etablert. Dette er åpne anlegg med fri flyt av vann inn og ut. Til nå har det vært mest søkelys på de negative effektene av oppdrett av laks, men faktum er at oppdrett av torsk i åpne merder kan utgjøre en mer alvorlig trussel. Særlig gjelder dette faren for genetisk innblanding med vill torsk utenfor merdene, men det er også utfordringer knyttet til sykdommer og parasitter som kan oppstå i anleggene. Derfor er det viktig at oppdrett skjer i lukkete anlegg.

Om vi tillater torskeoppdrett å vokse så uhemmet som vi med tillot lakseoppdrett, kan konsekvensene bli svært dramatiske for en av våre aller viktigste fiskearter. Spørsmålet er om norsk natur tåler et nytt, uhemmet «oppdrettseventyr» der det ikke stilles krav om en reell miljømessig bærekraftig drift.

Målet må være å ta vare på torsken

Å ta vare på torsken, må være en god målsetting for enhver kystkommune. Det stikk motsatte vil være å ukritisk sluke forestillingen om torskeoppdrett som et eventyr, eller la seg presse av oppdrettsnæringen til å gå for raskt frem.

Hvis du vil at torsken skal «leve lykkelig alle sine dager», må du tenke over dette når du leser partiprogrammet:

  • Vurderer partiet konsekvenser for vill torsk når de omtaler oppdrettsnæringen?
  • Vil partiet sette torskeoppdrett på vent til vi får bedre kunnskapsgrunnlag?
  • Tør partiet begrense vekst i næringen inntil miljø og dyrevelferd er ivaretatt?
  • Ønsker partiet å sette miljøkrav til oppdrettsnæringen generelt?
     
  • Vil partiet kreve bruk av lukkede og rømningssikre anlegg?

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.