Gis du muligheten til å være en god jeger?

God tilgang på skytebaneanlegg som er tilpasset jegernes og skytternes behov, gjør oss til enda bedre jegere.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.26

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.04

«Vi trener på skytebanen, ikke på levende vilt»

Det er kommunene som gjennom sin arealpolitikk, bestemmer om det skal finnes et skytebanetilbud der du bor. Selv om de fleste kommuner forstår nytten av skytebanene, er det likevel mange som sliter med å finne egnet lokalisering for en skytebane.

Skytebaner er avgjørende for utdanningen

Alle som vil jakte må først ta utdanning i form av jegerprøven. Den består av et obligatorisk 30-timers kurs, og én av kursdagene skal finne sted på en skytebane der kandidatene skal lære trygg våpenhåndtering og få skyte med hagle og rifle. Etter kurset må de bestå en skriftlig, offentlig eksamen, og det er kommunen som er eksamensansvarlig. Storviltjegerne er i tillegg lovpålagt å skyte minst 30 treningsskudd og bestå skyteprøven for storvilt hvert år.

Mellom 10.000 og 12.000 innbyggere tar jegerprøven i Norge hvert år. Antallet som årlig løser jegeravgiften, er tett på 200.000. Over en halv million nordmenn står i jegerregisteret.

Jakt stimulerer til friluftsliv og bedre folkehelse. Jegerne er viktige for viltforvaltningen, særlig med tanke på en del hjortevilt. Jakta bidrar til bedre ressursutnyttelse av utmarka og er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange grunneiere. Ikke minst skaffer jakta sunn, kortreist og naturlig mat til bords.

Skytebaner der folk bor

Samfunnet stiller sterke krav til jegeren, og det er bra. Uten skytebanene har vi ikke mulighet til å etterkomme disse kravene. Av både praktiske og lovpålagte hensyn må det derfor finnes skytebaner der folk bor.

Du kan for eksempel se etter dette i partiprogrammene:

  • Har partiet sagt noe om jakt som aktivitet?
    Undersøkelser viser at over 70 prosent i befolkningen er positive til jakt
  • Dersom partiet anerkjenner jakt som nyttig og ønskelig, vil de samtidig passe på at jegerne har gode treningsmuligheter?
    Selv om de fleste anerkjenner nytten og behovet for skytebaner, er det ikke alle som ønsker si det høyt.
  • Hvordan vektlegger partiet idrett vs. friluftsliv?
    Det er like viktig å tilrettelegge for friluftslivet som å tilrettelegge for idretten. Skytebaner som er tilpasset jegernes behov, er en nødvendig del av det høstingsbaserte friluftslivet.

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. Det er også viktig at lover og regler ivaretar vår mulighet for å høste av naturen, også i fremtiden. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.