Lokal medvirkning i forvaltning av rovdyr

De fire store rovdyra bjørn, gaupe, jerv og ulv har til alle tider vært omdiskutert både i jegerkretser og ellers i samfunnet.

Publisert: 09. august 2023 kl. 13.28

Sist oppdatert: 31. august 2023 kl. 08.09

Særlig er ulven en utfordring for den som jakter med løshund, og flere nøler med å fortsette tradisjonen med løshundjakt i områder det er mye ulv.

Hvordan disse rovdyrene skal forvaltes, bestemmes gjennom stortingsvedtak og vedtak som regjeringen gjør. Det er likevel viktig med en lokal forankring av hvordan vedtakene praktiseres, og det er konfliktdempende om det legges opp til lokal medvirkning i forvaltningen.

Lokal involvering er viktig

Det kan være en belastning å ha rovdyr i sitt nærområde. Derfor sitter det lokal- og regionalpolitikere i rovviltnemndene rundt om i landet, som skal tale innbyggernes sak inn i forvaltningen.

Dersom du er opptatt av hvordan rovvilt forvaltes, kan du se etter dette i partiprogrammet:

  • Sier partiet noe om hvordan rovviltnemndene er sammensatt eller hvilken myndighet de bør ha?
  • Har partiet noen formening om ulvesonen?
  • Hvilken holdning har partiet til hvor stor bestanden av rovvilt skal være i ditt distrikt?

 

♦♦♦

For å kunne ivareta vår tradisjon med å jakte og fiske så trenger viltet og fisken områder hvor de kan leve gode liv. Det er også viktig at lover og regler ivaretar vår mulighet for å høste av naturen, også i fremtiden. Derfor engasjerer NJFF seg i dette temaet, på vegne av landets jegere og fiskere.

Du må selv veie dette temaet opp mot andre saker som er viktige for deg når du skal velge hvem du skal gi din stemme til i høstens kommune- og fylkesvalg.

Kommentarer til artikkelforfatter kan sendes hit

Har du lyst til å følge med på NJFFs politiske arbeid, kan du abonnere på «Politikknytt». Det er et nyhetsbrev som sendes ut omtrent to ganger i måneden til din e-postadresse.
Meld deg på her.