pH-status 2/2024

Problemet med sur nedbør og dens negative innvirkning på vannkvalitet og livet i vassdragene er fremdeles omfattende. Dette på tross av reduserte utslipp og forbedret vannkvalitet de siste tiårene. Sur nedbør er i dag likevel et miljøproblem som dessverre ikke får den oppmerksomheten det fortjener. Mer om problematikken og TEFA-seminaret finner du i denne utgaven.

Publisert: 22. mai 2024 kl. 12.04

Det er mange miljøproblemer som truer fisken og andre vannlevende organismer i norske vassdrag, i tillegg til den sure nedbøren. I bladet kan du lese om problemstillinger knyttet til gassovermetning, gjengroing av gyte-områder og oppvekstområder for ungfisk, om elvekraftverk som gjør opp- og nedvandring av fisk og ål vanskelig, farlig eller helt umulig, og om mulig nedtrapping av kultivering.

Du kan også lese om nye miljøpålegg for å legge til rette og reetablere vandringsmulighetene for fisk og ål i Kragerøvassdraget, om forskning og tiltak i Modalselva og naboelvene i Vestland fylke for å bedre forholdene for fisken der, om harving av gjengrodd og sedimentert elvebunn i Suldalslågen for å forbedre den naturlige produksjonen av laks og aure der, eller om ildsjeler i Rogaland som står på for sjøauren og for bekkene.

Hellandsfossen fisketrapp drone.JPG
Hellandsfossen fisketrapp

Og så skal vi selvsagt ikke glemme kalkingen, som utgjør selve «grunnmuren» for fisk og mange andre organismer i de fremdeles tallrike elvene og innsjøene som selv i dag ville vært døde uten en jevn og trygg tilførsel av nettopp kalk.

Fortsatt kalking sammen med nye tiltak i vassdragene kombinert med fortsatt god innsats fra de mange ildsjelene rundt om gjør at det tross alt er grunn til å være optimist for vannmiljøet, og til å håpe på stadig mer liv i våre tallrike elver og innsjøer framover. Riktig god sommer.

Last ned PDF-versjon av bladet her

Les PH-status 2/24 her External-link icon