PH-status 3/2022

I årets tredje utgave av bladet, PH-status kan du lese om at vi tidligere i høst besøkte et nytt og spennende kalkingsanlegg i Spillingbekken i Audnedal. Det nye anlegget er solcelledrevet. Også pH-loggeren nedstrøms drives av solceller.

Publisert: 31. oktober 2022 kl. 10.09

Sist oppdatert: 21. desember 2022 kl. 14.28

Bladet besøkte også elva Kvina i Agder i høst, blant annet for å se den nye laksetrappa i Rafoss og det nye kraftverket der. I Kvina har det pågått en lengre revisjonsprosess, med henblikk på å få nye og moderne miljøvilkår for kraftreguleringene. Slike revisjoner er viktige, men tar for lang tid. I Kvina har regulanten Sira-Kvina imponerende nok selv frivillig allerede innført et nytt manøvreringsreglement mens man venter på en endelig avgjørelse i saken.

Du kan også lese et par saker fra Sørlandet som omhandler oppdrettsproblematikk. Det har igjen vært et tilfelle av rømming av laks på Sørlandet, og det har dessverre vært flere rømminger fra oppdrettsanlegg i regionen også tidligere. Rømt laks er sammen med lakselus regnet som de to største truslene mot villaksen i våre elver. Laksebestandene på Sørlandet er under gjenoppbygging etter år med kalking, og er trolig særlig utsatt for negativ påvirkning av rømt laks. Som tidligere nevnt (i pH-status nr 2 2021) har det pågått en het politisk debatt i Kristiansand i forbindelse med at oppdrettsselskap har ytret ønske om å få etablere seg i kommunens sjøareal med nye anlegg. Når dette skrives har saken nylig vært oppe i formannskapet i Kristiansand, som sa et klart nei til oppdrett i kommunens sjøarealer. Også Agder fylkeskommune har tidligere sagt nei til planene om etablering av oppdrett i skjærgården her.

I bladet finnes også en sak om at pukkellaksen fryktes å komme tilbake med en ny invasjon igjen i 2023. Det planlegges flere tiltak i elver i Finnmark i 2023, eksempelvis utplassering av flere nye feller i nedre del av elvene, for å sortere ut pukkellaksen. Hva som skal gjøres i større elver der det er vanskeligere å sette ut feller, som eksempelvis Alta eller Tana, er i skrivende stund uavklart.

I begynnelsen av oktober ble forslaget til statsbudsjett lagt fram. Her mener Norges Jeger- og Fiskerforbund at det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til bekjemping av pukkellaks, og at det foreslåtte kuttet på 4,5 millioner i kalkingsbevilgningene gjør at de samlede bevilgningene blir mindre enn behovet som er fastsatt i den gjeldende nasjonale handlingsplanen for kalking. NJFF vil derfor jobbe politisk for å få hevet bevilgningene til kalking.

I denne utgaven finner du i tillegg til de som er nevnt over også aktuelle saker fra Lygna om bedre oppvandringsmuligheter for laksen og sjøauren der, om at lakseoppsynet er styrket og om kalkingen av Suldalslågen i Ryfylke.

Husk at det er fritt for alle å abonnere på bladet, også for interesserte privatpersoner, og det er gratis. Så tips gjerne de du tror kan ha interesse av et abonnement på pH-status, påmeldingslink finner man her https://www.njff.no/fiske/fiskeprosjekter/ph-status

Last ned pdf av utgaven

Les PH-status 3/22 External-link icon