MENY hamburgermeny Close-menu button

Samling 5: Artskunnskap

Å ha kunnskap om dyrelivet er spennende. For jegerne er det spesielt viktig å kjenne viltet de jakter på.

Publisert 08. september 2021 kl. 13.32

Hva er artskunnskap?

Artskunnskap er enkelt sagt å kjenne igjen farger, former, størrelser og adferd hos viltet. Unge og eldre, hunndyr og hanndyr, kan være forskjellige både i utseende og adferd.

Som jeger må du altså vite litt om dyrets biologi, foretrukne leveområder, vaner, levesett og sportegn. Dessuten må du vite hvordan du skiller mellom kjønn og alder. I tillegg må du kjenne til forvekslingsarter – altså andre dyr som kan ligne i gitte situasjoner.

Kjennskap til artene du jakter på, gir bedre og mer interessant jakt og større utbytte for deg som jeger. Det bidrar også til bedre forvaltning, ved at riktig dyr felles.

I denne samlingen lærer du:

  • Utseende og kjennetegn hos alle jaktbare arter.
  • Jakttidene.
  • Forvekslingsarter.
  • Jaktformer og særlige hensyn under jakt på de ulike artene.​

Jakttider

Hver art har egne fastsatte jakttider. Her finner du de nasjonale jakttidene. Lokale myndigheter kan i tillegg lage egne bestemmelser for flere arter. Slike lokale forskrifter kan du finne ved å søke i kommuneoversikten til lovdata.no, kontakte viltmyndighetene i kommunen (som regel landbrukskontoret) der du skal jakte, eller spørre jaktutleier. Innenfor de offentlig fastsatte jakttidene kan den som eier og/eller leier ut jakta til deg, fastsette lokale begrensninger i jakttidene.

Arter som er karakterisert som fremmede arter i Norge kan ha jakttid hele året, særlig der deres tilstedeværelse i norsk natur kan ha skadevirkninger. Dette er særlig aktuelt for villmink og mårhund.

​​Tilleggsstoff samling 5:

Presentasjoner

  • Trykk her for nettbasert samling.
Ta jegerprøvequiz: kapittel 5

Samling 6: Lover og forskrifter

Solnedgang

Samling 6: Lover og forskrifter

​Samfunnet setter rammer for jaktutøvelsen. Disse kommer til uttrykk i form av lover og forskrifter. Dette settet av regler er sammensatt, og gir både muligheter og begrensninger for jegere. Alle jegere bør ha oversikt over de viktigste bestemmelsene.

Les om neste samling