MENY hamburgermeny Close-menu button
Rapportering

Rapportering

Hvert år skal foreningen fylle inn og levere skjemaer til NJFF sentralt.

Publisert 27. april 2022 kl. 11.29

En del av disse skjemaene er NJFF pålagt for blant annet å kunne søke eksterne midler, som igjen blir fordelt til lokalforeningene. Sørg for at disse dokumentene er i orden, så din forening senere ikke blir ekskludert i søkeprosesser grunnet manglende dokumentasjon.

Hvordan rapportere?

​Det benyttes to forskjellige rapportløsninger på sentrale tilskuddsmidler, dokumentsenter via min side og søknadsportalen. Hvilken ordning du skal benytte avhenger av hva du skal rapportere inn. 

Dokumentsenteret​ på "min side"

Via "min side​" kan du som tillitsvalgt levere inn skjemaer på en ryddig og enkel måte i dokumentsenteret. Husk å ha brukernavn og passord klart til innlogging. Frister for de ulike ordningene finner du he​r.​

Følgende skal rapporteres via medlemsadministrasjon på Min side

 • Momskompensasjon: Frist 1. mai
 • Regnskap og beretning: Frist 1. mai
 • Protokoll fra årsmøte: Frist 1. mai

Rapporteringsmaler

​Ved rapportering i dokumentsenteret skal det benyttes maler. Last ned, fyll inn og last opp i dokumentsenteret. ​

 • Regnskap og beretning: Ingen mal for dette
 • Momskompensasjon (MVA): Last ned mal her
 • Bekreftelse medlemskap: Eget skjema sendes lokalforeningene

Søknadportalen

Du bruker søknadsportalen dersom du skal rapportere inn: 

 • Grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler: Frist 1. november
 • Introjakt: Frist 1. desember
 • Familieaktiviteter: Frist 1. desember
 • Kvinneaktiviteter: Frist 1. desember
 • Frifond-midler (LNU-midler/Barne- og ungdomsmidler): Frist 1. november
 • Fiskesommer: Frist 1. november