Rapportering

Rapportering

Hvert år skal foreningen fylle inn og levere skjemaer til NJFF sentralt.

Publisert: 21. april 2022 kl. 11.43

Sist oppdatert: 07. mai 2024 kl. 07.33

En del av disse skjemaene er NJFF pålagt for blant annet å kunne søke eksterne midler, som igjen blir fordelt til lokalforeningene. Sørg for at disse dokumentene er i orden, så din forening senere ikke blir ekskludert i søkeprosesser grunnet manglende dokumentasjon.

Hvordan rapportere?

Det benyttes to forskjellige rapportløsninger. I Foreningsinformasjon (dokumentsenteret) laster dere opp påkrevd dokumentasjon og oppdaterer informasjon om foreningen. I søknadsportalen sender dere inn momskompenasjonsskjema, grunnlagsskjema og søknader på ulike ordninger for aktivitetstilskudd.  

Se også Rutiner etter årsmøtet.

ForeningsadministrasjonMin side

Via Min side kan du som tillitsvalgt levere inn dokumenter på en ryddig og enkel måte. Her laster du opp disse dokumentene:

  • Regnskap
  • Årsmelding (kalles også (års)beretning eller virksomhetsberetning)
  • Årsmøteprotokoll

Frist for alle dokumentene: snarest

Se nærmere forklaring av fremgangsmåte under Foreningsadministrasjon.

Søknadsportalen

Hvis foreningen har sendt inn søknad i søknadsportalen og fått tilsagn om aktivitetsmidler gjennom en av tilskuddordningene, skal også rapporteringen gjøres via søknadsportalen

Her finner du en oversikt over søknadsordninger og frister.

I tillegg skal følgende skjemaer sendes inn via søknadsportalen:

  • Grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler: frist 31. desember

NB! Egne frister om du skal søke om Fiskesommer- (1. april) eller Frifond-midler (1. november)

Det er viktig at foreningen sender inn grunnlagsskjema selv om dere ikke skal søke om midler til Fiskesommer eller Frifond. Disse skjemaene brukes som grunnlag for beregning av hvor mye NJFF får i støtte fra flere offentlige tilskuddsordninger.

  • Momskompensasjonsskjema: snarest

Momskompensasjonsskjema sendes inn for å søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift (moms) ved kjøp av varer og tjenester.