MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiskekortsalg i Bodømarka og Bodø kommune

Her finner du en oversikt over fiskekortsalg for Bodømarka og andre områder i Bodø Kommune, samt noen gode råd når du skal finne fiskekortutsteder.

Publisert 14. juni 2022 kl. 08.16

Dette og informasjon om utleie av båter finner du under fanen Fiske.

Veldig mange private tilbydere av fiskekort har de siste årene valgt www.inatur.no som sin salgkanal. Vi vil anbefale å først søke på Inatur når du skal kjøpe fiskekort. For å avgrense søket er det lurt å velge innlandsfiske/eller laksefiske, Nordland og aktuell kommune.

Finner du ikke noe for det vannet du søker vil vi anbefale å kontakte den lokale jeger og fiskerforeninga eller en bensinstasjon eller en matvarebutikk i nærheten.

Men det er fremdeles områder hvor fiskekort selges av privatpersoner, og her er en oversikt:  

Bodømarka

For Bodømarka fra Soløyvatnet og innover mot Steigtind og opp mot Skaugtuva selges fiskekort på gården Sandjorda mellom Klåhuskrysset og Heia. Det står skilt ved avkjørselen på Soløyvannsveien, se bilde. 

Skilt Fiskekort Sandjorda lite_jpg.jpg
Skilt Fiskekort Sandjorda

Soløyvatnet

For Soløyvatnet er det også gården Sandjorda og Bertnes Geosenter som selger fiskekort.

Vågøyvatnet

For Vågøyvatnet er det Nordland Fylkeskommune som er største grunneier. Det er ikke organisert fiskekortsalg, men det er nå ikke noe forbud mot fiske slik det var i de gamle klausuleringsreglene da Vågøyvatnet var drikkevannskilde. Kontakt Trond Solstad tlf 91627107 for tillatelse til å fiske. 

Vatn-Vatn, Kristivatn og Klubbvatnet

For Vatn-Vatn, Kristivatn og Klubbvatn er det så vidt vi har funnet ut fritt fiske.

Steigtindvatnet

For Steigtindvatnet er det per dd ikke organisert fiskekortsalg for hele vannet. Det selges fiskekort på Inatur for to eiendommer ved vatnet. Søk på Steitgindvatnet i www.inatur.no 

Bodø JFF har grunneierrettigheter til Steigtindvatnet og alle medlemmer i Bodø JFF fisker gratis. Vi jobber også med å få lagt ut fiskekortsalg for vår strandlinje ved Steigtindvatnet  Ønsker du å fiske i Steigtindvatn anbefaler vi at du melder deg inn i foreninga. Skal du bare på en kort tur må du ta kontakt med oss på e-post for å få tillatelse til å fiske. Den gjelder i så fall for vår strandsone ved Steigtindvatnet og ikke de andre vannene på vår eiendom. Se kart over vår eiendom på Festvåg under.​ Eiendomsgrensen følger røde linjer og fra Husvatnet til Nordlivatnet bekken.

Festvågeiendommen med eiendomsgrense_jpg.jpg

For øvrige vann på vår eiendom på Festvåg så fisker medlemmer gratis. Det er bare lov å fiske fra land. Fiske er i henhold til klausuleringsbestemmelsene forbudt for alle bortsett fra grunneiere i disse vannene og derfor har vi heller ikke anledning til å gi ikkemedlemmer tillatelse til å fiske eller selge fiskekort for i disse vannene. 

Øvrige vann i Festvågområdet er private og det selges så vidt vi vet ikke fiskekort.  

Har du info om flere private salgssteder eller vann med fritt fiske så kan du sende en e-post til [email protected] så legger vi det inn i denne oversikten. Er det feil i noe av det som er opplyst så setter vi også pris på å få vite det og vil da endre oversikten.