Jakt og fiske står fortsatt sterkt i befolkningen

I en ny undersøkelse fra Kantar Public stiller hele 8 av 10 nordmenn seg positive til jakt.

Publisert: 22. januar 2024 kl. 14.58

Sist oppdatert: 22. januar 2024 kl. 15.12

Hvert tredje år gjennomføres undersøkelsen som kalles Natur- og miljøbarometeret. Siste undersøkelse bekrefter at jakt og fiske står svært sterkt i den norske befolkningen.

Hele 89 prosent er ganske eller svært interessert i friluftsliv og aktiviteter i naturen.

Natur- og miljøbarometeret har blitt gjennomført jevnlig siden 2001. Dette er den fjortende runden. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge og følge det norske folk over tid når det gjelder holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø. Temaene omfatter blant annet naturvern, jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk og nærmiljø. Undersøkelsen er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg av respondenter.

 

Nesten åtte av ti positive til jakt 

Det generelle spørsmålet om jakt lyder slik: "På generelt grunnlag, hvor positiv eller negativ stiller du deg til jakt?". Hele 78 % er enten svært positive (29%) eller ganske positive (49%) til jakt. Det er en økning på 4% fra sist måling i 2020, og "all time high" på målingene, i følge oppsummeringen fra NJFF.

Trenden er at stadig flere er positive til jakt. I 2002 var det 62 % som var positive, i 2023 er dette tallet altså økt til 78 %.

Som stor lokal jeger- og fiskerforening spiller vi en rolle

God opplæring og rekruttering til jakt er kjerneområder for oss lokalt. Dette er derfor et prioritert område for oss som lokal jeger- og fiskerforening. Dette kan du blant annet lese om her

 

Halvparten av oss fisker, en eller flere ganger i løpet av året

Vi er et fiskende folkeferd. Motivet er nok både god matauk og opplevelser. Det er imidlertid fortsatt relative store kjønnsforskjeller hvor langt flere menn enn kvinner svarer at fisking er det som tiltrekker de ved friluftslivet. Personer som bor i Oslo og omegn hadde lavest andel som fisket mer enn en dag i fjor. Her er det også fortsatt en jobb på gjøre. 

 

 

For utfyllende informasjon fra NJFF og tilgang til sammendraget fra Kantar, se her.