MENY hamburgermeny Close-menu button

Hva gjør vi?

NJFFs hovedformål er å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning.

​Regionlaget skal:

  • Bistår lokalforeninger og medlemmer.
  • Fungere som limet mellom NJFF sentralt og lokalforeningene.
  • Ivareta jeger- og fiskerinteressene på regionalt plan

I praksis tilsier punktene over så mangt. Se på arbeidsprogrammet vårt under og i tillegg årsmøtedokumentene, så vil du får et inntrykk av det mangfoldet av arbeidsområder vi engasjerer oss i.

Vi arrangerer også en rekke kurs hvert år. Disse legges ut i aktivitetskalenderen.

 

Arbeidsprogram:

Arbeidsprogram 2022 NJFF Østfold vedtatt

NJFF Østfolds Arbeidsprogram for 2021 ferdig.pdf

Arbeidsprogram 2020 NJFF Østfold - utvikling.pdf
Arbeidsprogram 2020 NJFF Østfold - drift.pdf

Arbeidsprogram NJFF Østfold 2019.pdf

 

Vedtatte årsberetninger:

Årsberetning 2021 NJFF Østfold vedtatt årsmøte

Årsberetning 2020 ferdig.pdf

Årsberetning 2019 - vedtatt på årsmøte.pdf


Årsmøtedokumenter:

Årsmøtedokumentene 2021 NJFF Østfold 300dpi korrigert 4-3-21.pdf

Årsmøtedokumenter 2020, oppdatert 11-3-20.pdf

Årsmøtedokumenter NJFF Østfold 2019.pdf

Årsmøtedokumenter NJFF Østfold 2018.pdf

Årsmøtedokumenter 2017 del 1.pdf

Årsmøtedokumenter 2017 del 2.pdf

Årsmøtedokumenter 2017 del 3.pdf

 

Årsmøteprotokoller:

Årsmøteprotokoll NJFF Østfold 2022

Signert - Ekstraordinært årsmøte NJFF Østfold protokoll 28-4-21.pdf

Årsmøteprotokoll 2021 NJFF Østfold signert.pdf

Årsmøteprotokoll 2020 - ferdig 27-4-20.pdf

Protokoll årsmøte NJFF Østfold 2019 signert.pdf

Protokoll årsmøte NJFF Østfold 2018.pdf

Referat årsmøte NJFF Østfold 2017 signert.pdf

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte NJFF Østfold.pdf

Protokoll årsmøte NJFF Østfold 2016 signert.pdf

Signert referat årsmøte NJFF Østfold 2014.pdf

Referat fra årsmøtet 2013.pdf

 

Vedtekter:

Vedtekter NJFF Østfold, vedtatt 17-3-22

Mandat NJFF Østfolds ungdomsutvalg vedtatt mars 2022

Mandat NJFF Østfolds kvinneutvalg vedtatt mars 2022