I oktober gikk det årlige «Fleslandseminaret» av stabelen. Hovedtema i år var Havbruksutvalgets ferske utredning.

Havbruksutvalget var tema på NJFF-konferanse

I oktober gikk det årlige «Fleslandseminaret» av stabelen. Hovedtema i år var Havbruksutvalgets ferske utredning.

Publisert: 31. oktober 2023 kl. 14.20

Årets seminar samlet over 100 deltagere, i tillegg til at det hele ble streamet (se opptak fra hele konferansen med alle innlegg her).

Luseproblemet må løses før vekst

Det var mange gode innlegg, der «rosinen i pølsa» selvsagt var at lederen i Havbruksutvalget, Linda Nøstbakken, presenterte utvalgets utredning (NOU 2023:23). Det var deretter innlegg med kommentarer til NOUen fra oppdretter Sondre Eide fra Eide Fjordbruk, samfunnsøkonom Oddbjørn Grønvik fra Menon og Sigurd Hytterød fra Norske Lakseelver.

Felles for alle innleggene er at de påpeker behovet for å løse luseproblemene før videre vekst kan komme i oppdrettsnæringen. I tillegg ble det av flere pekt på at en eller annen form for lukking av oppdrettsanleggene er tvingende nødvendig for å komme videre, både med vekst i oppdrettsindustrien, men også for å bedre forhold for villfisken.

Må bli realpolitikk

Ellers var det enighet om at Havbruksutvalgets rapport ikke må legges i en skuff, men må omsettes til realpolitikk. Dette ble også framhevet av sentrale politikere som Merkesdal og Grotle under konferansens paneldebatt.

I debatten deltok Sondre Eide (Eide Fjordbruk), Rasmus Hansson (MDG), Linda Nøstbakken som ledet Havbruksutvalget, Oddbjørn Grønvik (Menon), Linda Monsen Merkesdal (Ap), Johan Lavik (R), Olve Grotle (H) og Sigurd Hytterød (Norske Lakseelver).

 

Fleslandseminaret er en konferanse som arrangeres av Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver.
Konferansen ble dekket av ulike medlemmer av fagpressen. Noen saker fra konferansen, kan leses under:

https://www.kyst.no/eide-fjordbruk-norske-lakseelver-sondre-eide/man-ma-ikke-legge-til-rette-for-propellfly-hvis-det-kommer-jumbojeter/1584868

https://www.intrafish.no/fiskehelse/her-stemmer-politikerne-for-om-de-vil-ha-flere-indikatorer-i-trafikklyssystemet/2-1-1542280

https://ilaks.no/politisk-debatt-om-lus-og-trafikklys-vi-ma-ta-problemet-og-ikke-symptomet/

https://ilaks.no/ikke-legg-til-rette-for-propellfly-om-det-kommer-jumbojetter/