Jegerne er avgjørende for å få mer kunnskap om skrantesyken. Jo flere prøver som blir samlet og sendt inn, jo fortere kan vi regne et område som friskmeldt.

Husk CWD-prøver fra villrein

Jegerne er avgjørende for å få mer kunnskap om skrantesyken. Jo flere prøver som blir samlet og sendt inn, jo fortere kan vi regne et område som friskmeldt.

Publisert: 22. august 2023 kl. 09.04

Jegernes prøveinnsamling er spesielt viktig

Miljødirektoratet skriver på sine sider at de er avhengig av et godt samarbeid med jegerne for å forvalte hjortevilt i Norge. Kunnskapen som kommer fra jegernes prøveinnsamlinger er spesielt viktig, og derfor trengs det gode og korrekte prøver.

Veterinærinstituttet jobber med å beregne hvor stor sannsynlighet det er for at de ulike villreinområdene har skrantesjuke-smitte. Analyser fra lymfeknute- og hjerneprøver vurderes sammen med en rekke andre faktorer for å modellere sannsynligheten for fravær av smitte.

Usikker smittestatus

Per nå er smittestatusen usikker i de fleste villreinområdene, og Miljødirektoratet håper jegere kan se på prøveinnsamlingen som en naturlig del av jakta og bidra til flere prøver.

De minner samtidig om at prøver av lymfeknutene er spesielt viktig, for da kan man oppdage eventuell smitte på et tidlig stadium.

Huskeliste for villreinjegere

  • Registrer alle felte dyr i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt.
  • Ta skrantesykeprøve av dyr som er eldre enn kalv. Fest utfylt klistrelapp på glasset.
  • Vei dyret uten innvoller, skinn, hode og klauver. Registrer vekta i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt. Vei kalver med koffertvekt.
  • Lever/send inn kjeve hvis dette skal samles i ditt område.

 

NJFF oppfordrer alle villreinjegere til å sende inn prøver. Det er vårt bidrag til en kunnskapsbasert forvaltning av villreinen, og hindre at skrantesyken brer seg.

Her finner du det du trenger å vite om prøvetaking til villreinjakta i 2023.