Stortingspartier vil gi reell tilgang til jakt og fiske på Prestegårdsskogene.

Nærmere jakt og fiske for alle

Stortingspartier vil gi reell tilgang til jakt og fiske på Prestegårdsskogene.

Publisert: 29. mai 2024 kl. 10.48

Sist oppdatert: 30. mai 2024 kl. 12.36

Bakgrunnen er at regjeringen har foreslått at de tidligere «Prestegårdsskogene», til sammen nesten 900.000 dekar med skog og utmark, skal forvaltes av et aksjeselskap. Nå er opprettelsen av dette aksjeselskapet til behandling i Stortinget. Der løfter flere partier frem viktigheten av å ta vare på disse naturområdene og å gi allmennheten reell tilgang til å jakte og fiske.

- Må ha bevisst forhold til eierskapet

NJFF har lenge vært engasjert i prosessen, og har gitt beskjed i flere politiske møter om at vi forventer at allmennheten gis adgang til jakt og fiske på områdene. Vi mente det var naturlig at Statskog overtok disse skog- og utmarkseiendommene. Regjeringen vil heller opprette et aksjeselskap, og da er det viktig for oss at selskapet gis føringer om at allmennheten gis garanti for tilgang også på disse eiendommene. Vi er derfor tilfredse med at flertallet gir tydelige signaler til regjeringen.

- Staten eier disse naturområdene på vegne av oss alle, sier Line Lillebø Osfoss, fungerende informasjonssjef i NJFF. – Da må staten ha et bevisst forhold til hvordan de utøver eierskapet. Felles eie må gi lik rett.

NJFF er glad for engasjementet rundt «Prestegårdsskogene».

- At både Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget, sammen med Frp og subsidiært SV, er så tydelige på at allmennheten skal ha reell tilgang til jakt og fiske, er veldig bra. Vi regner med at både statsminister Gahr Støre og næringsminister Myrseth legger merke til dette og følger opp, sier Osfoss.

Spredt over hele landet

- Naturområdene som aksjeselskapet skal forvalte, ligger godt spredt rundt i landet og i nærheten av der folk faktisk bor, forteller Osfoss. - En reell tilgang for allmennheten på disse eiendommene er viktig for å senke terskelen for jakt, fiske og annet friluftsliv.

- Når det kommer så tydelig tale fra Stortinget for hva aksjeselskapet må bidra med, må regjeringen lytte. Vi har forventninger til at næringsministeren nå sørger for at det i aksjeselskapets mål, vedtekter og strategier kommer tydelig frem en garanti for allmennhetens tilgang til jakt og fiske på disse eiendommene. Man bør se til Statskog, som har som samfunnsoppdrag å garantere allmenheten tilgang til jakt, fiske og friluftsliv, og utforme statens forventninger til aksjeselskapet langs de samme linjer, oppfordrer Osfoss.

Se innslag på TV2-nyhetene her.

Fakta:
Tirsdag 29.05.24 vedtok medlemmene fra Ap, Sp og Frp i Familie- og kulturkomiteen følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen sørge for at aksjeselskapets mål, vedtekter eller strategi bidrar til allmennhetens reelle tilgang til jakt og fiske på selskapets eiendommer.» SV støtter forslaget subsidiært.