Vær varsom etter jakt i Sverige

Afrikansk svinepest, en svært smittsom og dødelig sykdom, er for første gang påvist i Sverige. Her får du noen forholdsregler du bør følge for ikke å bringe smitten til Norge.

Publisert: 07. september 2023 kl. 12.20

Sist oppdatert: 07. september 2023 kl. 12.35

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige har påvist afrikansk svinepest hos ett dødt villsvin i Västmanland, litt vest for Stockholm.

Veterinær og fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet her i Norge, Carl Andreas Grøntvedt, påpeker at risikoen for at sykdommen når Norge avhenger av hvordan den ble introdusert i Sverige og hvor utbredt den har rukket å bli før den nå ble oppdaget.

Vask utstyr og klær

Vi som jakter eller fisker i Sverige, bør nå være ekstra påpasselige med å vaske utstyr, klær og sko når vi kommer hjem. Du kan bære med deg smitten på sko og klær selv om du ikke har vært i direkte kontakt med villsvin. Følg derfor rådene selv om du «bare» har jaktet annet vilt i områder hvor det også lever villsvin.

Mattilsynet har gode råd og tips til hvordan klær og utstyr kan desinfiseres. Her er kortversjonen:

  • Ta ikke med klær og støvler som ikke kan vaskes og desinfiseres, eller eventuelt kastes, på jakt i utlandet. 
  • Maskinvask klær og støvler ved minst 60 grader, helst 70 grader. Hvis de ikke kan vaskes ved høy nok temperatur, kan de legges i desinfeksjonsvæske.
  • Kniver, slakteutstyr m.m. kokes i 30 min og vaskes i oppvaskmaskin på 65 – 70 grader, eller legg i desinfeksjonsløsning i minimum 30 minutter.
  • Våpenet tørkes utvendig med kluter fuktet med egnet desinfeksjonsmiddel. Puss og olje våpenet. 
  • Klær og utstyr som er brukt på jakt i utlandet, skal ikke komme i kontakt med norske husdyr eller tas inn i norske husdyrhold.
  • Hunder som har vært på jakt i utlandet, skal ikke komme i kontakt med husdyr i Norge.

Disse reglene gjelder selvsagt i alle områder hvor det er påvist afrikansk svinepest. Slik kan vi hindre at vi uforvarende tar med oss smitten til Norge.

Norge har beredskapsplaner

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet har beredskapsplaner for afrikansk svinepest og vil følge situasjonen tett i Sverige og andre land. De oppfordrer alle som oppdager døde eller syke villsvin til å melde fra til Mattilsynet slik at relevante undersøkelser, inkludert testing for afrikansk svinepest, kan bli gjennomført.

Det er viktig å merke at afrikansk svinepest smitter kun til tamsvin og villsvin og utgjør ingen direkte trussel mot mennesker eller andre dyr.

Meld fra til svenske myndigheter

Det svenske veterinærinstituttet skriver:
"Alla vidsvin som skjuts inom det smittade området ska provtas för afrikansk svinpest. Utanför det smittade området kan du hantera vildsvin som vanligt. Jägare uppmanas till ökad vaksamhet och rapportering av alla döda vildsvin eller vildsvin som visar tecken på sjukdom och avlivas, så att provtagning kan ske. Rapportera fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA."

Se ellers deres spørsmål-og-svar-side om afrikansk svinepest.