PH status 2/23

I denne utgaven av pH-status kan du blant annet lese om kalking som et tiltak for å styrke aurebestanden i Flakstadelva, ei viktig gyteelv for storauren i Mjøsa.

Publisert: 19. juni 2023 kl. 07.25

Kalkingen av vassdragets øvre deler, som naturlig har for surt vann for aure, gjør at denne elva produserer mer aure enn tidligere. Denne kalkingen medvirker til et bedre sportsfiske etter mjøsaure både i elva og i Mjøsa, og kan også bidra til å redusere effekten av at fiskeutsettingene i Gudbrandsdalslågen nå er stanset. Det siste er gjort for å unngå langsiktige problemer av kultiveringen knyttet til blant annet innavl og redusert genetisk kvalitet. Kalkingen av øvre deler av Flagstadelva kan med andre ord sees som et fiskeforsterkende tiltak. Det er i tillegg lagt ut gytegrus flere steder i elva, for ytterligere å øke effekten av kalkingen.

Storlakselva Ekso i Vestland fylke har blitt kalket siden slutten av 1990-tallet, etter flere års foregående nedgang i bestanden der. I bladet kan du lese at både fylkeskommunen og statsforvalteren mener at kalkingen i vassdraget fortsatt er svært viktig, og må fortsette, selv om en ny rapport viser at justeringer av kalkingen klan være hensiktsmessig. Det siste krever imidlertid midler som i dag ikke finnes i det nasjonale kalkingsbudsjettet,

Og til stor glede for mange var endelig TEFA-seminaret i Kristiansand i vår tilbake etter flere års covid-pause. Dette kan du lese mer om i pH-status nummer 2, der du også finner spennende stoff om ny viten om kalkbrønner og om samfunnsmessig lønnsomhet av kalking av laksevassdrag.

Last ned PDF-versjon av bladet her

Les PH-status 2/23 her External-link icon