Laks på kroken i Ognaelva på Jæren

pH status 3/2023

I denne utgaven av bladet kan du lese om forskning som avslører at det også kan dannes giftige aluminiumsforbindelser i brakkvannet i fjorden som smolten møter på vei ut, hvis forholdene ligger til rette for dette.

Publisert: 06. oktober 2023 kl. 12.09

Sist oppdatert: 09. oktober 2023 kl. 08.12

Mange tenker vel at når ei elv er kalka og vannkvaliteten god så er alt vel for fisken, også for laksemolten som vandrer ut til fjorden, og videre til oppvekst- og beiteområdene langt til havs. Men forskning fra fjordområdet utenfor Storelva i Agder viser imidlertid at det også kan dannes giftige aluminiumsforbindelser i brakkvannet i fjorden smolten møter på vei ut, hvis forholdene ligger til rette for dette. Denne problemstillingen kan du lese mer om i denne utgaven av bladet.

Det er etter hvert velkjent at våre elver hvert oddetallsår får «besøk» av en betydelig mengde pukkellaks, en fremmed og svartelistet art hos oss. Forrige pukkellaksår, i 2021, var det store mengder pukkellaks i elvene lengst nord i landet, men det ble tatt et betydelig antall av denne fisken også sørover, helt til svenskegrensa. Frykten var stor i hele landet i forhold til årets invasjon, og man forventet et rekordstort innsig av pukkellaks. Dette slo ganske riktig til, og fangstene av pukkellaks i norske elver doblet seg i forhold til 2023. Men økningen fant primært sted i Troms og Finnmark, mens det lengre sør faktisk var en nedgang i antallet pukkellaks i elvene.

Flott natur- og kulturlandskap her ved øvre del av den kalkede Frafjordelva, Ryfylke.

I pH-status har vi de siste åra også fokusert på nødvendige tiltak i kalkingselvene, utover selve kalkingen. I denne utgaven kan du lese om et viktig habitattiltak i Frøysetelva i Vestland. Elva har vært kalka helt siden 1990-tallet, men kartlegging har vist at vassdraget har manglet tilstrekkelige gyteområder for laksen og sjøauren. Dette problemet har man lokalt grepet fatt i, og det er derfor lagt ut store mengder gytegrus i høst.

I nummer 3 kan du også lese om den unike finprikkauren på Hardangervidda, samt om bekymrede lokalforvaltere i Modalselva etter en episode der tidligere i høst.

Last ned PDF-versjon

Les PH-status 3/23 her External-link icon