pH status 4/23

På slutten av året ble det klart at kalkingsbevilgningene på statsbudsjettet for kommende år økes noe sammenliknet med året vi snart har bak oss. Dette er positive nyheter, da kalkingsvirksomheten i våre vassdrag er langsiktig av natur, og det er derfor viktig med sikre og stabile bevilgninger til dette viktige formålet.

Publisert: 21. desember 2023 kl. 14.14

Det er dessverre et gjentagende problem med rømt fisk som går opp i våre lakse- og sjøaurevassdrag. Dette gjelder selvsagt også i kalkingselvene. I denne utgaven kan du lese om rømt regnbueaure i flere av kalkingselvene i Vestland fylke nå i høst. Dette er et fylke med betydelig oppdrettsvirksomhet, der negativ påvirkning på de ville bestandene fra rømt fisk kommer i tillegg til betydelig dødelighet på villfisken i fjordene på grunn av lakselusa. Kombinasjonen av rømt fisk på gyteplassene og lusedødelighet i sjøen svekker effekten av kalkingen i elvene, og flere av kalkingselvene i Vestland fylke er derfor stengt for alt sportsfiske.

Når det gjelder lakselusas påvirkning på villfisken så finner du også en artikkel om hvordan denne parasitten påvirker bestandene våre av sjøaure i Norge. Tittelen på artikkelen (Lakselusa styrer sjøørreten mot krise) sier dessverre det meste.

Ogna

Ellers var det endelig, etter flere års «koronapause», mulig å gjennomføre den viktige og tradisjonsrike NorskSvenske kalkingskonferansen. Mot slutten av denne utgaven finner du en fyldig oppsummering fra denne, med mye stoff fra mange ulike forskningsprosjekter og fra forvaltningen.

Ellers i bladet kan du lese mer om biologisk gjenhenting i innsjøer etter forsuring, mulige tålegrenser for elvemusling samt undersøkelser ved bruk av miljø-DNA i øvre deler av Lygna.

Last ned PDF-versjon

Les PH-status 4/23 her External-link icon