Om oss

Bodø JFF har 1430 medlemmer, men vi har plass til mange flere. Er du interessert jakt, hund, sportsfiske eller friluftsliv? Vil du lære mer, oppleve mer og få flere venner å dele de gode opplevelsene med? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen som medlem hos oss.

Instruktører 

Våre pr dags dato 88 instruktører registrert i Norges Jeger- og Fiskerforenings utdanningssystem sørger for at all vår opplæring skjer på en korrekt og sikker måte. I tillegg har vi mange andre instruktører som har fått sin uttannelse og autorisasjon gjennom andre systemer, dette gjelder for eksempel våre jegerprøveinstruktører som er autorisert av Miljødirektoratet. 

​​Egen skytebane

Vi har vårt eget skytebaneanlegg for hagle og rifle på Bestemorenga, her kan du delta i opplæring, treningsskyting eller på stevner. Se under hovedmenyer for LEIRDUE og RIFLE om åpningstider i sesongen.Du som er medlem får selvfølgelig mulighet til å skyte til redusert pris.

Sportsfiske

For deg som er interessert i fiske, har foreningen et eget utvalg som driver sportsfiske og som arrangerer kurs i fluekasting og fluebinding. Vi har også kastedam med gapahuk på Bestemorenga som blir brukt i forbindelse med fluekastekurs og -trening. 

​​Jegeropplæring

Lyst til å bli jeger? Vi arrangerer jevnlige jegerprøvekurs som følger utdanningsoppleggene til Miljødirektoratet. De praktiske samlingene inkludert hagle- og rifleskyting skjer på vårt skytebaneanlegg på Bestemorenga. Du som er medlem får du selvfølgelig en gunstig pris på Jegerprøvekurset.

​Hytte- og båtutleie

Som medlem i Bodø Jeger- og Fiskerforening har du mulighet til å leie foreningens 4 hytter som leies ut via www.inatur.no. Nøkkeldepot er Sport Outlet Bodø på Koch Kjøpesenter​​ i sentrum. Medlemmer betaler halv pris på hytteleie.

 • Langnesbu ved Sørfjorden. 4 sengeplasser, vedovn og gassbluss og robåt i sjøen.  Hytta har enkel  standard men ligger i et nydelig område.
 • Heggvassbu ved Heggmovatnet. 2 sengeplasser og hems med 3 madrasser, vedovn og gassbluss. Robåt i Bogvatnet. Hytta har enkel standard, men ligger i et nydelig område. 
 • Faulvassbu ved Faulvatnet i Sørfold. 4 sengeplasser, vedovn, gassbluss og solcellepanel. Robåt i Faulvatnet. Foreningens koseligste hytte.  
 • Tverbrennhytta på Beiarfjellet. 8 sengeplasser.Stor og moderne hytte med vedovn, gassbluss og sollcellepanel. Robåt i Tverrbrennvatnet og Indre Gåsvatnet. Kort og lett og gå. Ideelt for barnefamilier!
 • Forenignens 3 båter leies ut via forskjelllige kanaler. Se under fanen båter.

Klekk​​​eri

Har du lyst til å se hvordan vi produserer ørretyngel? Foreningen har eget klekkeri hvor en ivrig gjeng jobber med å produsere ørretyngel for utsetting til glede for sportsfiskere i hele Salten. Du er velkommen til å kontakte klekkeriet for å avtale en titt.

Fugle​​hund

For deg som har eller er interessert i fuglehunder, har Bodø Jeger- og Fiskerforening et av Norges største og mest aktive fuglehundmiljø. Om lag 200 av medlemmene har fuglehund som hovedinteresse.

Fuglehundutvalget vårt arrangerer hele året kurs, utstillinger og jaktprøver, og legger stor vekt på å ha oppdaterte og dyktige instruktører. Du kan også benytte vårt treningsområde for hund på Heggmoen, hvor du kan trene hund også i båndtvangsperioden.  

Ba​​rn og ungdom

For deg som er under 15 år har Fiskeklubben til NJFF mange egne tilbud. Vi har også et eget undgomsutvalg som drar på turer hvor de jakter og fisker. De øvrige utvalgene arrangerer også aktiviteter for barn og unge. Mest kjent er den årlige isfisketuren til Soløyvatnet som nå har blitt en fast tradisjon.

Lokale medlemsfordeler

Se fliken Medlemsfordeler for å få oversikt over lokale medlemsfordeler som du i som medlem i Bodø JFF kan benytte deg av.

​Medlemsfor​​​deler fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Du får bladet Jakt og Fiske 11 ganger i året. Som bilag til dette kommer også bladet Jakt, Fiske og Friluftsliv i Nordland som utgis av vårt fylkeslag. Her får du informasjon om det som rører seg i Nordland og ute i våre lokalforeninger. Også vår største grunneier Statskog har fast spalte i dette bladet. Det inneholder også informasjon om kurs og introjakter.

Andre sentrale avtaler innbefatter forsikringsavtale med Gjensidige forsikring, hotellavtale med Thon Hoteller, strømavtale med Svorka Energi, billigere hundefor fra Sportsmans Pride, gunstig advokatbistand hos Langseth Advokatfirma DA og rabatt på turer gjennom Big Fish Adventure og Norvay Nature Travel. Se mer om disse avtalene på lenkene under NJFF's samarbeidspartnere nederst på siden.​

Norsk Tippings grasrotandel

Bodø JFF er deltager i Norsk Tippings grasrotandel. Her kan alle som tipper velge seg en klubb eller forening som de gir en andel av sin innsats til. Har du ikke allerede valgt Bodø JFF som grasrotmottaker, setter vi stor pris på din støtte. Vi lover at pengene blir brukt godt for å utvikle foreninga og gi medlemmene er stadig bedre tilbud. 

Trykk her for å komme til Norsk Tippings sin grasrotside hvor du kan velge å gi til grasrotandel til Bodø Jeger- og Fiskerforening. Vi har organisasjonsnummer 969461897​. Takk for din støtte!​

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss, kontaktinformasjonen finner du på en egen trekkspillfane nedenfor. Du er også velkommen til å ta en telefon til den utvalgslederen som ivaretar ditt interesseområde, disse finner du på trekkspillfanen Om oss..

Jentegruppa, eller kvinneutvalget som det også blir kalt, skal være et kontaktpunkt for jenter/damer som er interessert i å komme seg ut i naturen. Enten det er med fiskestang, hagla eller ryggsekken.

jenteskyting_jpg.jpg
Jenteskyting

Vi ønsker å engasjere flere jenter i friluftsliv og vise at f.eks. jakt ikke er skummelt, og fiske er ikke bare for menn!

Aktiviteter jenteutvalget holder på med:

 • ​Lerdueskyting
 • Storviltskyting
 • Jaktopplæring
 • Fisketurer
 • Fluefiskeopplæring
 • Diverse turer i skog og mark​ samt toppturer

​​​​Utvalget består av:

​Mari Helen Strømsnes Schjølberg - utvalgsleder

Rikke Brækka Karlsen - utvalgs-nestleder

Du kan kontakte oss på mail (jentegruppabjff@hotmail.com) eller facebooksiden vår.

​​​Det blir annonsert på våre hjemmesider og på facebook når Vi arrangerer aktiviteter. Dette kan være turer til en av våre hytter, opplæring i jakt med og uten hund, instruksjon lerdue og rifleskyting og fisketurer m.m

Er det noe du lurer på, aktiviteter du savner eller har lyst til å dra på laksefiske, storviltjakt og andre aktiviteter må du gjerne ta kontakt.

Vårt barne-, ungdoms- og familieutvalg (BUF) er også kjent som BJFF Ung. 

​Vi vil gi barn og unge et aktivitetstilbud innenfor jakt, fiske og friluftsliv og arrangere aktiviteter for hele familien. Ved å inkludere barn og unge i aktiviteter ønsker vi å senke terskelen for familier å komme seg ut på aktiviteter og samtidig bidra til rekruttering av fremtidige friluftsmennesker til foreningen.

Vi samarbeider godt og aktivt med alle de andre utvalgene slik at medlemmene våre får et bredt og mangfoldig tilbud av det foreningen har å by på av dyktig kompetanse innen de ulike aktivitetene.

NJFF har en egen medlemskategori for familemedlemsskap som gir forholdsvis rimelig medlemskap for hele familien.

Aktivitetstilbud

BUF-utvalget holder på med ulike aktiviteter innenfor jakt, fiske og friluftsliv. Det viktigste er å skape friluftsglede og mestring. Noe av det vi har gjort de seneste årene er: 

 • Fiskesommer
 • Havfisketur med M/K Faxsen
 • Utstyrt Tverrbrennhytta med barneutstyr (seng, stol, servise, potte) 
 • Lavterskelaktiviteter med BJFF Ung innen fiske, jakt og friluftsliv
 • Egne skytetreninger for ungdom
 • Høstovernattingstur / bli kjenttur for ungdommer
 • Rypejakt med overnatting
 • Seljakt med overnatting 

BUF-utvalget

Det har dessverre vært vanskelig å rekruttere medlemmer til BUF-utvalget. På årsmøtet 2023 ble det kun valgt leder til utvalget. Hvis du ønsker å hjelpe til i utvalget, kan du ta kontakt med leder for BUF-utvalget Filip Østensen.

Se under O​​m oss for kontaktinformasjon​ til leder av BUF-utvalget. 

Kjøreregler

Til aktiviteter i regi av BUF-utvalget har vi gjort risikovurderinger og laget egne kjøreregler som skal bidra til sikkerheten under våre aktiviteter. Vi jobber med å implementere disse i løpet av 2022. 

 

Bodø Jeger- og Fiskerforening
Postboks 535
8001 Bodø

E-post for generelle henvendelser: bodo@njff.no
E-post for spørsmål om jegerprøven: jegerproven@bjff.no
E-post for regninger: Vi foretrekker å motta regninger på EHF (Elektronisk Handels Format), men går ikke det kan de sendes post@bjff.no

Organisasjonsnummer: 969461897​

Bank

Vår bankforbindelse er Sparebank 1 Nord-Norge 
Hovedkonto er 4750 62 46918
Studieutvalges konto for innbetalinger ifm jegerprøvekurs er 4509 34 83182

Sosiale medier

Vi er også på Facebook: Bodø Jeger- og Fiskerforening
Jenteutvalget: Jentegruppa i Bodø Jeger og Fiskeforening
Leirduebaneutvalget: Bodø JFF Lerduebane 
Fuglehundutvalget: Fuglehundgruppa i Bodø Jeger- og Fiskerforening

Vi har også ei lukket/privat gruppe for bare medlemmer: Bodø Jeger- og Fiskerforening Hensikten med denne er at medlemmene skal kunne dele bilder, diskutere jakt- og fiske, men også ha en kanal for å kunne finne nye jakt- og fiskevenner og avtale turer. 

Informasjon kommer...

Bodø JFF har utarbeidet HMS-rutiner som skal prøve å sikre at all bruk av skyteanleggene, hyttene og båtene skal skje på en sikker og forsvarlig måte for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det samme gjelder alle aktiviteter, utflukter og arrangementer.

Det er foretatt risikovurderinger ved bruk av skyteanleggene, hyttene og båtene. Vi har også vurdert hva som kan gå galt på turer og arrangementer og hva vi kan gjøre for å forhindre at ulykker og skader kan skje.

Det er utarbeidet Avviksskjema og Rutiner for rapportering. HMS-dokumentene er interne
dokumenter. 

Hvis du oppdager feil, mangler eller kritikkverdige forhold så ber vi om at du sier ifra ut fra hvordan ansvaret er fordelt i foreningen. Hvis du oppdager brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, ber vi om at du bruker varslingsrutinene i NJFF.

Leder av foreningen har det
overordnede ansvaret for HMS:
Arild Skarvik Pettersen
Andre personer med HMS-
ansvar:

Leder elgbanen/rifleutvalg Bjørn Bentseng
Leder lerduebanen/lerdueutvalg Mikael Østensen
Hytteansvarlig Tom Rasmussen
Leder fiskeutvalg Mette Sofie Bertnes
Leder hundeutvalg Hans Magnus Fjeldså
Leder barne- og ungdomsutvalg Sanne T.A. Blom-Bijnen
Leder kvinneutvalg Mari Helen Schjølberg
Leder klekkeriutvalg Kurt-Arne Brannfjell
Leder studieutvalg Jan Ole Østensen

Kontaktinformasjon finner du her.

Arild Skarvik Pettersen

Leder

Knut Haugen

Nestleder

Kurt-Arne Brannfjell

Styremedlem

Tom Rasmussen

Hytteansvarlig

Jan Ole Østensen

Studieansvarlig

Mads Olav Rønning

Kasserer

Tom A. Hanssen

Utmarksansvarlig

Bjørn Bentseng

Leder rifleutvalg

Kine Nordgård-Hanssen

Sekretær

Rolf Arne Tønseth

Kontaktperson

Filip Østensen

Barne- og ungdomsutvalg

Geir Emanuelsen

Leder lerdueutvalg

Tor-Helge Pedersen

Leder fiskeutvalg

Marit Sand Knutsen

Kvinnekontakt