Rypejakt i Engerdal

Jegerprøvekurs i Oslo

Er du interessert i jakt og ønsker å ta jegerprøven? Våre lokalforeninger arrangerer jegerprøvekurs hele året. Finn et kurs i kalenderen og meld deg på.

Alle førstegangsjegere skal ha gjennomført jegerprøvekurs og bestått jegerprøven. Som førstegangsjeger regnes den som vil utøve jakt uten å ha betalt jegeravgift (vilttrygdavgift) for en tidligere sesong.
Personer som er født etter 31. mars 1970 må i alle tilfelle avlegge jegerprøve.

Dersom du ønsker å ta jegerprøven i Oslo kan du ta en titt på denne oversikten:

Kursoversikt 2021​

Jegerprøvekurs som avholdes i Oslo finner du på aktivitetskalenderen som ligger på fylkeslagets forside eller på foreningenes hjemmesider:

Groruddalen jeger- og fiskerforening
Nordstrand jeger- og fiskerforening
Oslo jeger- og fiskerforening
Solemskogen jeger- og fiskerforening
Sørkedalen Jeger og Fiskerforening
Østmarka Jeger og Fiskerforening
Oslomarka Jeger og Fiskerforening
Hauketo Jeger og Fiskerforening

Kurset skal være på 30 timer fordelt over 9 samlinger, og ledes av en autorisert jegerprøveinstruktør. ​Ved gjennomføring av jegerprøvekurs, finnes det nettbasert læring for alle samlingene. Disse kan benyttes som et supplement til lærebok, eller som en repetisjon og forberedelse til eksamen. Ved gyldig fravær på inntil 2 samlinger skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen.​​ Det er dog ikke mulig å ha fravær på samling 1 t.o.m 4. 

Den som ikke har fått fullført hele kurset, kan ta de manglende deler ved et annet kurs samme eller påfølgende halvår. Kursarrangøren gir melding til prøvearrangør om fullført deltakelse i kurset. 

Jegerprøveboka fra Norges jeger- og fiskerforbund er og å få kjøpt i Norges jeger- og fiskerforbunds nett​​​​​butikk. eller gjennom kursarrangør

Spørsmålene på eksamen er hentet fra alle emner i bøkene.

Jegerprøveeksamen
Teoretisk eksamen er en elektronisk prøve med 50 spørsmål hvor prøvedeltakerne skal velge mellom tre oppgitte svar på hvert spørsmål. 80 % (40 spørsmål) må være riktig besvart for at prøven skal være bestått. Du kan prøve deg på en demoversjon her: Jegerprøvetest

For å kunne gå opp til jegerprøven må man ha tatt jegerprøvekurset, og betalt jegerprøvegebyr på kr. 300,- til Direktoratet for naturforvaltning. Eksamensgebyr gjelder for ett forsøk. Du betaler eksamensavgiften ved oppmelding på www.jegerproveeksamen.no

Her tar du eksamen
Testsenteret vårt er N​ordre Lindeberg Gård, ​Strømsveien 350, 1081 Oslo

Vi anbefaler alle å ta kollektivtransport da det er begrensede parkeringsmuligheter.

Utenlandske gjestejegere
Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de på oppfordring fra viltmyndighetene kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. Dokumentasjon (jakttegn, Jagdschein, hunting license o.l.) må sendes Jegerregistret i god tid før jakta. Jegerregistret skriver ut og sender et norsk jegeravgiftskort. Tlf. jegerregisteret 7500 7999​

23.05.2024

12.06.2024 (onsdag)

24.06.2024 (mandag)

05.08.2024 (mandag)

15.08.2024

05.09.2024

26.09.2024

17.10.2024

07.11.2024

28.11.2024

19.12.2024

 

I denne linken Informasjon til jegerprøvekandidaten er det beskrevet det du trenger å vite for å kunne gjennomføre eksamen. 

Eksamen avholdes på Norges idrettshøgskole, Sognsveien 220, 0863 Oslo

Alle som er meldt opp til eksamen i Oslo får tilkalling på e-post. For spørsmål rundt jegerprøveeksamen i Oslo, kontakt ​

 osloeksamen@njff.no