Styredokumenter

Her kan du lese styremøtereferater og årsmøtepapirer for året 2022

11 Januar

25 Januar 

22 Februar

Årsmøteprotokoll 1 mars 2022

5 April

9 Mai

7 Juni

23 August

20 September

31 Oktober

5 Desember