Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjelder jegerprøven. Hvert år utdanner vi 10.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Jegerprøven i Norge ble innført i 1986. Gjennom jegerprøven får du kunnskap om vilt, våpen og jaktutøvelse slik at du kan utøve jakt og fangst på egen hånd. Det legges også stor vekt på sikker og human jaktutøvelse og jaktens plass som en historisk kulturbærer i det norske samfunnet. Når du tar jegerprøvekurs via Bodø Jeger- og Fiskerforening får du delta på utvida skyteøvelse på elgbanen og på leirduebanen på Bestemorenga. Jegerprøven er obligatorisk for alle nye jegere. Aldersgrense for jegerprøvekurs/eksamen er det året man fyller 14 år.

Bodø JFF kjører jevnlige jegerprøvekurs i regi av foreningens studieutvalg. 

Se facebooksiden, nyhetssaker eller aktivitetskalender på hovedsiden for å få vite når neste kurs er planlagt. 

Påmelding gjøres på Aktivitetskalenderen på hovedsiden. Ta kontakt med studieleder hvis du har spørsmål eller ønsker å melde din interesse hvis neste kurs ikke er fastsatt. Kontaktinformasjon til studieleder Jan Ole Østensen er [email protected]  eller 904 16 772.

Samlinger i jegerprøvekurset:

Jegerprøvekurset består av 9 samlinger og er totalt på 30 timer.

1: Jakt og holdninger. 3 timer.2: Våpen og våpenlovgivning. 3 timer.3: Human og sikker jakt i praksis 3.timer
4: Skyting med hagle og rifle. 5: Artskunskap 3.timer.6: Lover og forskrifter 3.timer
7: Jaktformer. 3 timer. 8: Ettersøk av skadet vilt. 3 timer9: Håndtering av felt vilt. 3 timer

Obligatorisk oppmøte på samling 1, 2, 3, og 4. Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntill 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8, og 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen. E-læringskurs for alle samlinger finner du her.

3 forskjellige gjennomføringsalternativer

Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ved ett av tre alternativer:
 1. Over to helger (fredag - søndag)

  Fredag (3 t)

  Samling 1

  Lørdag (6 t)

  Samling 2+3

  Søndag (6 t)

  Samling 6+7

  Fredag (3 t)

  Samling 5

  Lørdag (6 t)

  Samling 4

  Søndag (6 t)

  Samling 8 + 9

 2. Over fem hele sammenhengende dager

  Dag 1 (6 t)

  Samling 1+5

  Dag 2 (6 t)

  Samling 2+3

  Dag 3 (6 t)

  Samling 4

  Dag 4 (6 t)

  Samling 6+7

  Dag 5 (6 t)

  Samling 8+9

 3. Over ni dager

  Dag 1 (3 t)

  Samling 1

  Dag 2 (3 t)

  Samling 2

  Dag 3 (3 t)

  Samling 3

  Dag 4 (6 t)

  Samling 4

  Dag 5 (3 t)

  Samling 5

  Dag 6 (3 t)

  Samling 6

  Dag 7 (3 t)

  Samling 7

  Dag 8 (3 t)

  Samling 8

  Dag 9 (3 t)

  Samling 9

 
Rekkefølgen på dagene i de tre alternativene kan endres dersom lokale forhold tilsier det. Kombinasjoner mellom ulike alternativ er ikke tillatt ved gjennomføring. Kurset skal ledes av instruktør som er utdannet etter opplegg godkjent av Miljødirektoratet.

På lerduebanen skal du skyte 25 skudd med hagle, på elgbanen får du skyte 15 skudd med rifle. I tillegg går vi gjennom generell våpenbehandling, våpentyper og sikkerhet. Avstandsbedømming og førstehjelp er også sentrale deler av den praktiske øvelsen på Bestemorenga.

Jegerprøven - Jegerprøven med NJFF_bmp.jpg
Boka Jegerprøven

Kurspensum er boka "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund". Det finnes flere Jegerprøvebøker. Alle kan brukes, men pass på at den er oppdatert med siste lover og forskrifter. Alternativt kan man laste ned Jegerens lovsamling fra NJFF's sider. Jegerprøveboka koster kr 400.- og kan kjøpes på kurset. Gi i så fall beskjed om dette ved påmelding. Personer med lese og skrivevansker kan få Jegerprøveboka som lydbok, og det finnes også flere tilbydere av alternative opplegg hvor pensum blir beskrevet og gjennomgått ved hjelp av videoer og undervisning på digitale platformer, PC, nettbrett ol.

Priser:

Kursavgift  Medlem NJFF/BJFF  kr. 3000,-

Kursavgift Ikke medlem                   kr. 4500,-​

Jegerprøveboka                                           kr.  400.-

Kvittering for betalinger leveres kursleder så snart som mulig.

Vi anbefaler å melde seg inn i foreninga hvis man ikke er medlem fra før. Det blir billigere og man får da bladet Jakt og Fiske og mange medlemsfordeler. For personer under 26 år blir det mye billigere, da disse blir registrert som barne og ungdomsmedlemmer og kan i tillegg velge bort Jakt og Fiske hvis det for eksempel er flere i husstanden som får dette bladet. 

Betaling: Kursavgift og betaling for eventuell jegerprøvebok innbetales Studieutvalges konto og merkes med elevens navn​ og eventuelt jegerprøvebok. Studieutvalgets kontonummer finner du under Om oss på BJFFs hjemmeside. ​

Eksamen: Det gjennomføres elektronisk eksamen i regi av Bodø kommune. Fra 2023 må kandidaten ha egen pc eller nettbrett. Eksamen er 50 spørsmål som skal besvares på PC ved avhuking av korrekt svar. Krav for å bestå er minimum 40 riktige svar. Når eksamen er bestått blir dette registrert i Jegerregisteret og jegeravgift kan deretter betales på nett slik at man kan gå på jakt eller kjøpe jaktkort ganske umidd​elbart etter bestått eksamen. For å sikre at alle personlige opplysninger blir korrekte må kandidaten selv registrere seg på www.jegerprøveeksamen.no. I denne appen skal de:
• Registrere seg for jegerprøveeksamen.
• Følge med på kursstatus og se oppmøte på samlinger. Når instruktører registrerer godkjent oppmøte på samling, vil dette vises i appen til kandidaten.
• Laste ned kursbevis. Når kurset er fullført vil kandidaten automatisk få tilgang til sitt kursbevis i appen uten at instruktører trenger å gjøre noe.
• Betale eksamensavgift.
• Gjennomføre eksamen.
• Laste ned diplom for bestått eksamen.
På dette nettstedet kan man også forsøke seg på en prøveeksamen og man finner i tillegg masse nyttig informasjon om jegerprøven.
Dersom en deltaker ikke har fullført hele kurset, vil det gå fram hvilke samlinger som er gjennomført dersom deltakeren melder seg på et nytt kurs for å fullføre resterende samlinger. Dette vil komme opp i grensesnittet til instruktøren som legger til deltakeren på nytt kurs. 

Eksamensavgift: Når alle opplysninger er lagt inn på www.jegerprøveeksamen.no vil eleven få tilsendt pålogging til Min side på SMS og e-post og kan der betale eksamensavgiften som er på 360 kr. Ved stryk må ny eksamensavgift betales for å få lov til å gå opp til ny prøve.

Eksamenssted: Bodø Rådhus inngang fra Torvgata, rett ned av klokka på rådhuset. Eksamen er i regi av Bodø kommune. Eksamen kan også tas ved en senere anledning så lenge kurset er fullført.

Eksamenstidspunkt: Eksamenstidspunkt avtales avtales mot slutten av kurset og legges normalt slik at det passer for flest mulig deltakere. Eksamen kan også tas individuelt på et senere tidspunkt ved å kontakte eksamensavsvarlig for Jegerprøven i Bodø Kommune. Dette gjelder også hvis man stryker på eksamen og må gå opp igjen. Ved ny eksamen må det betales ny eksamensavgift. 

Eksamen i annen kommune: Hvis man ønsker å ta eksamen i en annen kommune enn Bodø, f. eks. hjemkommune er det annledning til det. Man må da ved registrering på min side melde seg opp i den kommunen som man skal ta eksamen i. Det anbefales å på forhånd sjekke mulighetene for eksamen i denne kommunen så man er sikker på å få tatt eksamen når man ønsker det. 

Anonymisering av data i eksamenssystemet:
Det er et krav etter GDPR å slette personopplysninger når det ikke lenger er behov for dem. Dette følger av de generelle prinsippene om dataminimering og lagringsbegrensning. Det følger også av artikkel 17 nr. 1 a at den behandlingsansvarlige har plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn for. Anonymisering regnes som en form for sletting (rett til å bli glemt).

Jegerprøvekurs er en flott gave. Ta kontakt med studieleder Jan Ole Østensen på [email protected] eller 904 16 772. Husk at kurset blir mye billigere hvis du er medlem. I tillegg så blir du medlem av en stor organisasjon som​ tilrettelegger for at du som fersk jeger skal komme deg ut på jakt, gjennom kurs, opplæringsjakt, medlemsblad og andre tilbud. Øvrige medlemstilbud kan du lese om i menyen under Medlemsfordeler. og du melder deg inn via denne lenkenHusk å bli medlem i et lokallag.​