Solnedgang

NJFF mener

Norges Jeger- og Fiskerforbunds formål er å ivareta våre muligheter for å utøve jakt, fiske og friluftsliv i all framtid.

Hva jobber vi for?

For å oppnå det må vi sikre en fornuftig forvaltning av naturen slik at den kan produsere et overskudd av vilt og fisk som vi kan høste av. Vi må også sikre at jakta og fisket foregår på en måte som er i tråd med samfunnets krav til utøvelse. Til slutt skal vi også sikre befolkningen en god tilgang til naturen, og tilgang til å kunne jakte og fiske. 

NJFFs verdigrunnlag

Etikk
 

Politisk og faglig arbeid

NJFF arbeider med mange saker angående rammeverk, lover, regler og forvaltning. Flere av disse sakene går gjennom ganske lange prosesser før det blir gjort politiske vedtak. Her kan du lese om hvilke prosesser som foregår nå, og som vi er delaktige i.

Les mer om prosesser vi er delaktige i External-link icon

Politiske nyheter

Dette mener vi om:

NJFF engasjerer seg i forvaltning av naturen på vegne av viltet og fisken. Våre aktiviteter er avhengige av en intakt natur som produserer et overskudd vi høster av. Derfor har vi et sterkt engasjement innen mange sider av norsk naturforvaltning, enten det gjelder vassdragsforvaltning, bruken av våre fjellområder, ivaretagelse av livsvilkårene for de ville laksefiskene, kampen mot spredning av fremmede arter i norsk natur eller annet. Vårt engasjement spenner fra det viktige lokale engasjementet til påvirkning i prosesser rundt nasjonale bestemmelser som påvirker hvordan vi bruker vår natur.  

Allemannsrettene skal stå sterkt og sikre tilgang til naturen i hele landet.
I bunnen av alt vårt friluftsliv ligger allemannsrettene. Retten til fri ferdsel i utmark, rett til opphold og høsting av bær, sopp og urter gjelder for alle. Det gjelder også fiske i sjøen, og barns rett til fritt fiske i ferskvann. 

I Norge er både jakt og fiske friluftsaktiviteter for folk flest. Det er en situasjon vi ønsker å videreføre. Jakt- og fiske er en grunneierrett. Det betyr at vi som skal jakte og fiske utenfor egen grunn må søke tilbud hos andre. God organisering av jakt- og fisketilbud gjennom godt grunneiersamarbeid er derfor viktig, og en prioritert oppgave for NJFF å bidra til.

For å kunne utøve jakt og fiske er vi avhengige av at det ligger en grunnleggende aksept i samfunnet for det vi driver med. Vårt motiv skal være tydelig, og vår utøvelse skal tåle et kritisk lys. Vi skal ha kompetente utøvere som ferdes i naturen med ydmykhet og forståelse. Vi skal kunne bruke naturen uten å forbruke den.

Les alt om valget 2021