NJFF ung

Aktivitetsutvalg Ungdom i Rogaland:

​Utvalgsleder​​Per Magne PedersenKarmøy​95 84 85 45​[email protected]
​MedlemSvein Inge EspedalForsand90 79 35 89[email protected]
​MedlemSondre Helgevold​​Tysvær​41 65 52 41[email protected] 
​Varavalgt​Bjørn Thore Hetland​Egersund​​91 17 90 61​​[email protected]

​​Regionens Barne og ungdomsutvalg er bindeleddet mellom lokalforeningenes og regionens barne- og ungdomsarbeide. Bu-representanten i regionen er også styremedlem i NJFF Rogaland. Regionlaget ønsker at lokalforeningene skal satse på ungdom, og håper at man finner sammen om eventuelt felles arrangementer eller annet samarbeid hvis det er vanskelig å gjøre noe alene? Vi oppfordrer lokalforeningenes ungdomsledere til å ta kontakt med BU-leder Per Magne og holde kontakt framover😊 

I skrivende stund er det november 2023 og vi avslutter årets camp- sesong med rapportering til NJFF, en oppsummering av året og tanker for 2024:

På regionalårsmøtet i mars informerte regionlaget salen at vi var usikre på om vi ville klare å gjennomføre en regional BU-camp i 2023. Bakgrunnen for dette var at dette ville kreve umiddelbar action med planlegging osv på vårparten for å treffe NJFFs strenge kriterier for utbetaling til regionlagene. Flere modeller for løsninger ble diskutert, og man endte opp med: "Hvordan engasjere foreningene lokalt?"

For å stimulere foreningene til å arrangere en egen ungdomscamp valgte regionlaget likevel å søke midler sentralt. Den ordningen vi lanserte som et slags" alternativ" ble godt mottatt i flere foreninger, og det kom raskt signaler fra 3 foreninger at dette ville de være med på. Men så... klarte BU- utvalget å komme på banen med fylkescamp allikevel😊veldig bra! Så vi fikk faktisk 4 BU-camper i fylket i år, alle hadde reelle åpne plasser, og alle traff på de andre strenge kriteriene.

Vi fikk innvilget støtte, dessverre ble den bare halvparten av støttebeløpet vi fikk i 2022. Regionlaget valgte likevel å gjennomføre som planlagt, men måtte se et underskudd på BU-utvalget dette året. Men det aksepteres, og så får vi håpe at vi kan gjennomføre et tilsvarende opplegg også neste år i balanse. Vi vil evaluere, evt endre noe av ordningen før årsmøtet i mars 2024, men med dette års erfaringer som ballast så har vi tro på at vi kan sammen "treffe" løsninger også i 2024. 

Barn og unge er viktige for NJFF. Stor takk til dere som bruker fritiden for å gi dem gode opplevelser!

Hvem fikk BU-camp støtte i 2024?

Regionlaget fikk inn søknader fra Sauda JFF, Jæren JFL og Vindafjord JFF. Disse gjennomførte med stil og fikk utbetalt støtte iht til kriteriene. (som dere kan lese mer om under her, men som kan bli evaluert/regulert i 2024) I tillegg arrangerte NJFF Rogaland en regional BU-camp på Karmøy med flott assistanse av Karmøy JFNF. Også den ble kjempevellykket, Se eget referat under "Nyheter" for denne campen.

-----------------------------------------------------------------------------

Regionale og lokale BU-camper i 2023:

I 2023 har man i BU-utvalget vedtatt at vi organiserer en regional BU-camp på Karmøy 18 - 20 august. (12-18 år) I tillegg har regionlaget laget en modell for økonomisk støtte til lokale camper i lokalforeningene for å stimulere til flere slike initiativ lokalt. Søknaden sendes til regionlaget på [email protected] i etterkant av arrangementet, men meld fra til BU-leder og regionsekretær på forhånd slik at dere treffer kriteriene på en god måte😊Ta også kontakt med oss dersom dere trenger å låne spesifikt utstyr, så ser vi hva vi kommer opp med til dere. Her er kriteriene for å få støtte fra regionlaget til lokale camper i 2023:

 • Campen skal inneholde minimum én overnatting.
 • Krever en kombinasjon av minimum to ulike organiserte aktiviteter ila campen (eks.: skyting, matlaging på bål, fiske, fluebinding, fellefangst, garntrekking, osv).
 • Minimum 10 antall deltakere
 • Må tilfredsstille kriterier som samsvarer med en fylkesleir i regi av NJFF.
 • Må foregå i Rogaland fylke, med mindre det er samarbeid med et annet region/ lokallag
 • 100 kr per deltaker for lukkede plasser (medlemmer av egen lokalforening)
 • 500 kr per deltaker for reelle åpne plasser (Gjelder deltakende medlemmer fra andre foreninger, og ikke-medlemmer i NJFF.)
 • Merkes som ungdomscamp/leir i aktivitetskalender, og påmelding via NJFF-kalenderen
 • Enkel rapport sendes inn før midler utbetales
 • Utbetalte midler skal øremerkes B & U-arbeid i lokalforeningene
 • Det gis ikke støtte til deltakelse på stevner som skyting, fluekasting eller lignende
 • Tilskuddet blir ikke gitt til faste og / eller ordinære aktiviteter, herunder aktiviteter som normalt ville foregått i løpet av en formiddag/ettermiddag eller kveld.  
 • Støtte gis for deltakere som har tilknytning til lokalforeningens geografiske nedslagsfelt. Deltakere som i realiteten følges opp av andre lokalforeninger under camp er ikke støtteberettiget.

Dersom dere har spørsmål til ordningen: ta en telefon eller mail Per Magne, så finner vi ut av det👍💥

Kriterier for tildeling NJFF midler: • Campene skal legges ut i aktivitetskalenderen på njff.no innen 20.mai. Husk å lagre arrangementet i kategorien "Barn og ungdom". Det vil bli gjennomført kontroll av dette. • Campen(e) må gjennomføres i perioden 1. januar–30. november. • Det skal rapporteres sentralt på bruken av midlene innen 1. desember 2023.

Ungdomsarrangementer

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

NJFF Rogaland
Eigersund JFF
Haugesund og omegn Jeger- og fiskerforening
Suldal Jakt- og Fiskelag
Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening
Jæren Jakt- og Fiskerlag
Forsand Jeger- og Fiskerforening
Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening
Lund Jeger- og Fiskerforening
Sauda jeger- og fiskerforening