Hva gjør NJFF for fisken og sportsfiskeren

Sportsfiske er en av Norges viktigste friluftslivsaktiviteter, og om lag halvparten av Norges befolkning fisker minst en gang i året. Med et slikt omfang kreves det organisering.

Vi brenner for fisk og fiskere

I Norges Jeger- og Fiskerforbund brenner vi for fisk og fiskere! Langs hele vårt langstrakte land sitter ildsjeler som lever for fisk. Mange av disse er tilknyttet NJFF, og er viktige støttespillere i arbeidet med forvaltning, rekruttering, motivering og opplæring.

Rekruttering og opplæring av nye generasjoner er en viktig jobb for å sikre sportsfiskets plass i fremtiden. Derfor er mye av vårt arbeid myntet på å motivere og engasjere barn og ungdom, og introdusere disse for fiske i nærområdet. Camp villaks, fiskesommer, foredragskvelder, fluekastekurs og fluebindekurs er bare noen av aktivitetene som arrangeres lokalt. I tillegg legges det ut fiskefaglig stoff på være nettsider, utarbeides fiskeguider, publiseres fiskevideoer, podcast og webinarer med ulik sportsfisketematikk.

Vårt ønske er å vise frem mangfoldet av fiskere og fiskemetoder, og inkludere alle arter og miljøer. Derfor har vi nedsatt fagutvalget «Sportsfiskeutvalget» for å sørge for at alle nyanser inkluderes. Det er viktig at vi fiskere står samlet i saker hvor våre muligheter og rettigheter settes på prøve, vi er tross alt sportsfiskere alle sammen.

Bli med i NJFF, engasjer deg i din lokalforening og utgjør en forskjell når det kommer til ditt og andres fiske.

Vårt politiske engasjement

Vi i NJFF har et stort, politisk engasjement når det kommer til sportsfiskerelaterte saker. Vi er opptatt av at alle skal ha god tilgang til fiske uansett alder, kjønn eller etnisitet. For at det skal være mulig, må vår tilgang til fiske og våre fiskebestander bli forvaltet på en god måte. Uten en stor interesseorganisasjon som Norges Jeger- og Fiskerforbund, er det vanskelig å synliggjøre behov og belyse problematikk som for mange kan virke uvesentlig. NJFF har den faglige tyngden og medlemsmassen som kreves for å komme med tungtveiende anbefalinger, eller sette krav når ulike tiltak som foreslås eller iverksettes.

Vi er aktive når det kommer til svar på høringer som omhandler utøvelse og forvaltning av fritidsfiske. Dette er viktig for å sikre at våre rettigheter til utøvelse av fritidsfiske blir ivaretatt. Vi har også jevnlig kontakt med direktorater og departementer for å diskutere relevante fagsaker.

Våre fiskeprosjekter

I organisasjonen finnes en rekke ulike fiskeprosjekter, både store og små, sentrale, regionale og lokale. Felles for alle er at de skal bidra til at både tilgangen på fiske og kvaliteten på fiskebestandene er gode.

Les mer External-link icon

NJFF mener om:

En kamp for våre ville fiskebestander