Før Landsmøtet

Landsmøtet 2024 foregår på Scandic Hamar fredag 15. – søndag 17. november.

INNKALLING TIL DET 24. ORDINÆRE LANDSMØTET I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

I henhold til forbundets vedtekter §7, innkalles herved til det 24. ordinære landsmøtet på

Scandic Hamar

fredag 15. – søndag 17. november 2024

Møtet starter fredag kl. 15.00.

Foreløpig dagsorden:

Sak  1. Åpning

Sak  2. Godkjenning av fullmakter

Sak  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak  4. Landsmøtets forretningsorden

Sak  5. Konstituering og valg av:

  a) To dirigenter

  b) To sekretærer

  c) Redaksjonskomitéer

  d) Protokollkomité

Sak  6. Utnevnelse av æresmedlem

Sak  7. Vedtektsendringer med innkomne forslag

Sak  8. Andre innkomne forslag

Sak 9.  Resolusjonsforslag

Sak 10. Handlingsprogram for perioden 2025 - 2030

Sak 11. Medlemskontingenten

Sak 12. Fastsette godtgjørelse for Forbundsstyret

Sak 13. Redaksjonskomitéenes innstillinger

Sak 14. Valg av:

  a) Forbundsstyre

  b) Valgkomité

 

Vennlig hilsen

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Knut Arne Gjems                        Eldar Berli

Leder                                           Generalsekretær

Innkalling til landsmøte 2024

For at landsmøtet gjennomføres i henhold til NJFFs vedtekter, er det noen viktige frister som må overholdes. Her er de viktigste tidsfristene foreninger og regionlag bør være oppmerksomme på.

15. april: Frist for å meddele valgkomitéen forslag på personer til de valg som skal gjøres på landsmøtet​

15. juni: Frist for regionlagene til å meddele NJFF sentralt, oversikt over valgte delegater.

15. juni: Frist for innkomne saker, dvs sakene må være Forbundsstyret i hende innen denne datoen. Det bes om at sakene sendes tidligst mulig​. For sent innkomne saker kan ikke behandles av landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, regionlaget eller Forbundsstyret.

15. juni: Frist for innsending av forslag på kandidater til Foreningsprisen

15. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs ungdomspris

15. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs Viltstellspris

15. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs  Fiskestellspris

15. august: Valgkomitéen avgir sin innstilling

15. september: Frist for utsendelse av landsmøtedokumentene, deriblant Forbundsstyrets forslag til dagsorden

8. oktober: Frist «påmelding» - bekreftet deltagelse​ på landsmøte

Delegatfordeling, landsmøtet 2024

Region 

Ant.medlemskap 31.12.2023 

Antall delegater til landsmøtet 

NJFF – Akershus 

14.417 

17 

NJFF - Aust-Agder 

3.242 

NJFF – Buskerud 

7.114 

NJFF – Finnmark 

3.059 

NJFF – Hedmark 

11.403 

14 

NJFF – Hordaland 

8.348 

10 

NJFF - Møre og Romsdal 

4.686 

NJFF – Nordland 

7.996 

10 

NJFF - Nord-Trøndelag 

5.745 

NJFF – Oppland 

7.046 

NJFF – Oslo 

5.339 

NJFF – Rogaland 

8.794 

11 

NJFF - Sogn og Fjordane 

3.742 

NJFF – Sør-Trøndelag 

8.529 

10 

NJFF – Telemark 

6.533 

NJFF – Troms 

4.580 

NJFF - Vest-Agder 

2.881 

NJFF – Vestfold 

4.654 

NJFF – Østfold 

5.799 

 

 

150 

Et viktig element på landsmøtet, er valg av forbundsstyre. Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen i perioden mellom to landsmøteperioder. De skal forvalte den politikk som vedtas på landsmøtet. 

Dagens forbundsstyre består av:

Knut Arne Gjems (leder), Line Johansen (1. nestleder), Bjarte Erstad (2. nestleder), Ole Martin Meland, Øystein Hansen, Tine Dyrstad Fossdal, Bjørn Mathiesen, Craig Furunes, Alf Erik Røyrvik og Vidar Nilsen (ansattes rep.).

Varamedlemmer er:

Mathea Sætre Liberg, Anne-Lise Malmedal og Camilla Strandskogen Moseid.

Valgkomité for landsmøtet 2024 er:

Leder

Helene Bertelsen – Finnmark

Helene.Bertelsen@outlook.com mobil 45033324

Medlemmer

Lise Dalen – Rogaland

lisedalen@hotmail.com mobil 91530181

Johnny F. Andersen – Akershus

johnny.a@online.no mobil 90245118

Anders Reitan – Nord-Trøndelag

anders.reitan@backe.no mobil 97059087

Svein Arve Pedersen – Hedmark

sveinarvepedersen@gmail.com mobil 99108167

Ann-Eva Isaksen – Troms

ann.eva.senja@gmail.com mobil 90604149

 

Forslag på kandidater med CV sendes valgkomitéens leder innen 15. april 2024.

Valgkomitéen avgir sin innstilling innen 15. august 2024.

Brev til foreninger og fylkeslag om forslag på kandidater til Forbundsstyret og valgkomitè

Mal for CV til kandidater

 

​​​​Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet, må være vedtatt innsendt av foreningen, regionlaget eller forbundsstyret. Frist for å melde saker er 15. juni. 2024 

Landsmøtets dokumenter og forbundsstyrets forslag til endelig dagsorden sendes regionlagene og landsmøtedelegatene senest to måneder før landsmøtet trer sammen.

 

Informasjon om Landsmøtet 2021