Årsmøtedokumenter 2023

Her finner der alle dokumenter som vil bli gjennomgått på årsmøtet 2023. Gjør på nytt oppmerksom på at disse dokumentene ikke vil bli delt ut på papir på årsmøtet, men gjennomgått på skjerm. Håper så mange som mulig stiller opp på årsmøtet - vel møtt! Styret

Publisert 19. februar 2023 kl. 22.50

Sak 2: Årsmelding Bardu JFF 2022

Sak 3: Regnskap 31.12.2022 og Regnskap og balanse 31.12.2022 + Budsjett 2023

Sak 5.1: Forslag til nye vedtekter Bardu JFF og Vedlegg 1 til vedtekter - Styringsdokument utvalgsstruktur Bardu JFF

Sak 5.2: Utkast til regler for forvaltning og drift av foreningens hytter og eiendommer

Sak 5.3: Rutiner økonomi BJFF 2023

Sak 6: Aktivitetsplan 2023 og Utkast BUDSJETT 2023